Norges skytterforbund søker ny generalsekretær

Arild Groven har etter å ha vært generalsekretær i 17 år, valgt å gå over til en annen stilling i Norges skytterforbund (NSF). Forbundsstyret har derfor startet prosessen med å rekruttere en ny generalsekretær.

– Det ligger overhodet ingen dramatikk bak dette valget. Det er en sammensatt og krevende jobb å være administrativ leder for et så stor og kompleks forbund som NSF og etter 17 år er det på tide å la nye krefter overta, forteller Arild Groven.

Det har de siste årene dukket opp flere arbeidsoppgaver som ligger utenfor kjernevirksomheten til særforbundet, for eksempel har drift og utvikling av Løvenskioldbanen blitt mer omfattende enn det har vært tidligere.

– Jeg vil – når ny generalsekretær er operativ – gå inn i en rolle der jeg arbeider med slike oppgaver, forklarer Groven.

NSFs president Håvard Larsen er takknemlig for innsatsen Groven har gjort som generalsekretær og ser frem til fortsatt samarbeid i hans nye rolle.

– Arild har gjort og gjør en fantastisk innsats for NSF. Vi er veldig glade for at Arild fortsetter med å arbeide med svært viktige saker, sier han.