Digitalt Landsstevnet for Rekrutter på hjemmebane!

Sarpsborg Pistolklubb, Fredrikstad MSL og Hvaler Sportsskyttere inviterer til digitalt Landsstevnet for Rekrutter på hjemmebane. Arrangementet er lørdag 24. oktober.

Arrangementet er et samarbeide mellom Sarpsborg PK, Fredrikstad MSL og Hvaler Sportsskyttere i Østfold Skytterkrets. Målet med dette arrangementet er å øke rekruttering i Østfold.

På grunn av dagens koronasituasjon ser vi at det blir vanskelig for alle å møtes i Østfold. Vi inviterer derfor til Landsstevnet for rekrutter på hjemmebane i en digital løsning via systemet til Megalink*. Vi håper med det at flere ungdommer kan stille i et Landsstevne for rekrutter på hjemmebane digitalt. Og vi oppfordrer klubbene til å samle seg i den enkelte krets der det er mulig. Arrangør ønsker tilbakemelding om arrangørsteder der flere klubber samles for å gjennomføre Landsstevnet digitalt på hjemmebane.

*For klubber som har annet skivesystem enn Megalink:
Lagene skal starte samtidig, og når serien er ferdig skutt skrives skytterkortet ut i PDF/JPEG (eller ta bilde) og sendes til arrangør. Arrangør setter så sammen resultatlisten i klassen som har blitt skutt og publiserer resultatlisten etter hvert lag som er ferdig. Foreløpig lagoppsett:
Lag 1: Åpen rekrutt rifle og Åpen rekrutt pistol og R12 pistol og rifle.
Lag 2: R14 pistol og rifle
Lag 3: R15/16 pistol og rifle
Kan komme endringer i oppsettet basert på påmeldingen.

Mer informasjon vil bli publisert fortløpende på Facebook og hjemmesiden opprettet for Landsstevnet 2020.

NB! Sprintøvelsen AVLYSES!

Landsstevnet for rekrutter gjennomføres på hjemmebane lørdag 24.oktober.

Klasser:
Individuelt, luftpistol og luftrifle:
• ÅR/ÅP – født 2010 eller senere
• R12/P12 – født 2008 og 2009
• R14/P14 – født 2006
• R15/16 & P15/16 – født 2004 og 2005
• SH pistol – gjelder P15/16 skyttere
• SH rifle – gjelder R15/16 skyttere

Lagskyting:
3-mannslag i alle klasser. Det er tillatt å stille med flere lag i samme klasse.
I luftrifle kan skyttere i klasse R12 inngå i lag i klasse R14, under forutsetning av at klubben ikke kan stille med rent lag i de aktuelle klassene.

Skytetider:
Vi vil organisere det slik at alle starter samtidig i hele landet, og vi skal jobbe for en løsning slik at alle arenaer går i live visning og at samlet resultatlister blir satt opp etter hvert lag. Målsetningen er å få til dette! Starttider blir publisert på landsstevnets hjemmesider her etter påmeldingsfristen.

Regler
Øvelser: Luftpistol 30 skudd og Luftrifle 30 skudd.
Skytetid: Normaløvelsen – 40 min i begge grener + 15 min forberedelse og prøveskudd.
Skytestøtter: Vi forventer at alle stiller med godkjente støtter i henhold til reglementet.
For øvrig følger de vanlige konkurransereglene for luftpistol/luftrifle for ungdom.

Påmelding/startkontingent:
All påmelding fra i vinter er registrert, og alle endringer etter ny påmelding vil bli avstemt for den enkelte klubb/lag.

Påmelding sendes til: landstevnet2020 @ gmail.com innen 17. oktober.

Registrering av lagskyttere må skje før første skytter på laget starter. Det er mulig med etteranmelding fram t.o.m. torsdag 22. oktober, forutsatt ledige plasser på den enkelte arena.

Startkontingent:
Individuelt: kr 150,- (Redusert fra 200 kr til 150 kr. Alle klubber som har startkontingent på 200 kr vil få refundert 50 kr)
Lag: kr 100,-
Tillegg for etteranmelding:
Individuelt: kr 100,-
Lag: kr 0,-

Betaling skjer samlet ved påmelding til kontonr: 1506 34 66058
Husk å merke all innbetaling med klubbnavn, antall deltakere og antall lag.
Startlister vil bli lagt ut på landsstevnets hjemmesider her.

Premiering:
Medalje i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste i klasse R12/P12, R14/P14, R15/16 og P15/16. Alle får tilsendt deltakermedalje og diplom i forkant av arrangementet.
Premie til alle i ÅR/ÅP og 1/3 premiering i hver av de andre klassene.
Plakett i valørene gylt, sølv og bronse til de tre beste lag i hver klasse. Premier og plaketter blir sendt i etterkant av arrangement.

********
For ytterligere informasjon, kontakt Herman Rummelhoff
hrummel @ online.no mobil 917 64 343.

Velkommen til Landsstevnet for rekrutter på hjemmebane!