Asta Salamonsen Kvalbein trekker seg fra alle verv

Asta Salamonsen Kvalbein meddelte forbundsstyret 12. oktober at hun trekker seg fra alle verv i NSF med umiddelbar virkning etter uenighet mellom Kvalbein og resten av styret i en konkret sak.

Thomas Strøm som nestleder i Breddeidrettskomiteen (BIK) tar over ledelsen av BIK. Thomas vil ha møterett/møteplikt i forbundsstyret, mens varamedlem Maren Galguften Lunsæter vil tre inn som fast styremedlem slik at forbundsstyret har minst 2 av hvert kjønn.

Forbundsstyret takker Asta for den store og viktige jobben hun har gjort for NSF.