Se foreløpige resultater fra digitalt Landsstevne for Rekrutter på hjemmebane

Hele 158 ungdommer fra 29 klubber deltok på digitalt Landsstevne for rekrutter på hjemmebane på lørdag! Det er veldig gledelig å se at flere klubber samler seg lokalt for gjennomføringen. Da ble det ekstra hyggelig og spennende for ungdommene å delta.

Startlister for arrangementet kan lastes ned her (oppdatert 21. oktober):
Startliste Landsstevnet for rekrutter 2020

Lagene skal skytes etter følgende oppsett:
Lag 1 kl.10:00 – forberedelses/prøveskudd 10:15 – første konkurranseskudd 10:30 – stopp kl.11:10
Lag 2 kl.11:30 – forberedelses/prøveskudd 11:45 – første konkurranseskudd 12:00 – stopp kl.12:40
Lag 3 kl.13:00 – forberedelses/prøveskudd 13:15 – første konkurranseskudd 13:30 – stopp kl.14:10

Rangerte lister settes opp etter at lagene er ferdig skutt samlet. Prosedyre for innsending av resultater kommer litt senere. Arrangører som ikke har megalink skiver tar ut skytekort og sender det til arrangør i PDF. Sendes til: landstevnet2020 @ gmail.com

Lag 1 – klasse P12-R12, ferdig skutt kl.11:10
Lag 2 – klasse P14-R14, ferdig skutt kl.12:40
Lag 3 – klasse P15/16- R15/16, ferdig skutt kl.14:10

Er det feil eller mangler i listene ta kontakt! (landstevnet2020 @ gmail.com)

Arrangør oppfordrer klubbene til å sende inn bilder av deltakere og medaljevinnere. Dette for å kunne skrive litt om Landsstevnet for rekrutter 2020 som har blitt et spesielt år for oss alle.