NSFs valgkomité gjør seg klar for Forbundsting 2021

25. april 2021 blir det nytt Forbundsting og valg av tillitsvalgte.

Før den tid må valgkomitéen ha funnet egnede og villige kandidater til alle poster. Men det er ikke nok å finne egnede og villige. Kjønnsfordelingen er bestemt på «skal-nivå». I tillegg er fordeling på geografi og skytegrener på «bør-nivå». Dette er ikke enkelt i et forbund som har den skjeveste kjønnsfordeling av alle forbund i NIF og en ekstrem skjevfordeling med et stort flertall av pistolskyttere og en håndfull viltmålskyttere.

I tillegg har valgkomitéen satt som krav at kandidatene skal være kompetente, de kan gjerne ha ledererfaring fra arbeidslivet, de skal fra før ha vist at de har initiativ og er gode på gjennomføring, de skal ha gode samarbeidsevner, og de skal kunne kommunisere. Å kommunisere innebærer blant annet at en leser viktige sider på nett og leser og svarer på e-post tilnærmet daglig.

Kandidatene må forstå og etterleve at de arbeider for hele skyttersporten, og at de ikke er tillitsvalgte for en bestemt gren eller geografisk region.

De verv som skal besettes, kan grupperes slik:

  • Styret med president, visepresident og ledere for Toppidrettskomitéen (TIK), Breddeidrettskomitéen (BIK) og Teknisk komité (TK). Kjønnsfordeling 3+2.
  • To nye styreverv der minst en skal være under 26 år ved valget. En av hvert kjønn. (Dette på bakgrunn av et forventet vedtak i forbundsstyremøtet i november.)
  • To vararepresentanter. En av hvert kjønn.
  • Seks medlemmer i BIK, fire medlemmer i TIK og fire medlemmer i TK.
  • Fem medlemmer i Lovkomitéen og fem medlemmer i Kontrollkomitéen.

Dersom du har lyst på et slikt verv eller kjenner noen som kunne fylle et slikt verv, ta kontakt med leder i valgkomitéen Nils Håvard Dahl på telefon 90642911 eller e-post nilshdahl @ gmail.com. Du kan også kontakte de andre medlemmene i komitéen, kontaktinformasjon til valgkomitéen finner du her.