NM 10M UTSETTES

Kisen MSL meddeler i dag at NM 10m som skulle arrangeres 12 – 15 november dessverre må utsettes. Grunnen til dette er at myndighetene har innført strengere restriksjoner i det siste pga den økte utbredelsen av COVID-19. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Ullensaker kommune. Det jobbes med alternative løsninger. Følg med på arrangørens nettside: www.kisen.no.