Endringer for Norma Ungdomscup

Etter at regjeringen kom med ytterligere innstramminger i forbindelse med den økende smitten og smittefaren rundt om i landet, har vi blitt kontaktet av flere klubber som opplever at kommunene stenger ned idrettsanlegg. Dette slår negativt ut for oss ettersom det blir vanskelig for flere klubber å gjennomføre treningskveldene hvor de gjennomfører cuprundene, og særlig den første som starter neste uke.

Grunnen til endringene
Vi følger rådene og retningslinjene som kommer fra NIF (Norges Idrettsforbund) og ønsker å opprettholde barne- og ungdomsaktiviteten så lenge dette er mulig, samtidig som vi opprettholder smittevernreglene. Det er besluttet at vi vil opprettholde Norma Ungdomscup i sin allerede eksisterende form, men vi vil komme med en liten endring for å sørge for at de som nå (og eventuelt senere) blir rammet av nedstenging, får en mulighet til å delta på tilstrekkelig med runder. Mer informasjon om anbefalingene som underbygger beslutningen om å opprettholde cupen, kan dere lese ved å klikke her.

De klubbene som opplever å få strengere restriksjoner og retningslinjer fra sine kommuner bes om å følge disse, uavhengig av om de er strengere enn de nasjonale tiltakene. Endringene vi har gjort for cupen er kun for å gi klubbene som mister muligheten til å delta nå, enda flere runder å gå på over nyttår. 

Endringene for cupen
Siden det for flere klubber er uvisshet rundt gjenåpning av haller og dermed arrangering av cuprundene frem til jul, har vi vedtatt å legge til en runde til etter nyttår. Det betyr også at den sjette cuprunden, som i utgangspunktet var satt opp kun for de som ikke hadde tre tellende resultater etter fem runder, blir stående som en runde som er åpen for alle. I tillegg til denne legges det til en runde nummer sju, satt til 12.-18.april 2021.

Oversikten over Norma Ungdomscup sine runder ser derfor ut som under:

1 Uke 46, 9.-15.november
2 Uke 50, 7.-13.desember
3 Uke 3, 18.-24.januar
4 Uke 7, 15.-21.februar
5 Uke 11, 15.-21.mars
6 Uke 12, 22.-28.mars (tidligere ekstrauken, nå åpen for alle)
7 Uke 15, 12.-18.april

Dersom det skulle dukke opp noen spørsmål nå eller underveis i arrangementet, er det bare å kontakte cupansvarlig Oda Løvseth på mail oda.lovseth @ skyting.no.