Feltpistollandslagets treningssamling i Haugesund avlyst

Trenerteamet til Feltpistollandslaget planla en treningssamling i Haugesund helgen 2-6. desember med deltakelse på Mestermøtet som Haugesund P.K. arrangerer.

Grunnet dagens smittesituasjon, har de tatt en felles beslutning om å ikke gjennomføre denne samlingen, men velger å avvente en slik samling til situasjonen blir bedre.