Søk om støtte til aktivitets- og rekrutteringstiltak 2020 og 2021! Frist 13. desember

Søk om støtte til aktivitets- og rekrutteringstiltak!

Nå kan alle klubber og kretser søke om støtte for aktivitets- og rekrutteringstiltak som er gjennomført i 2020, samt for planlagte tiltak i 2021.

2020 har blitt et år hvor de fleste klubber har hatt begrenset aktivitet og muligheter for rekruttering. Derfor valgte NSF å åpne opp for muligheten til å søke om støtte til planlagte aktivitets- og rekrutteringstiltak som klubben ønsker å gjennomføre i 2021.

Vi håper at dette vil stimulere klubber til få opp aktiviteten igjen når det er mulig.

Midlene vil bli utbetalt i utgangen av årsskiftet 2021.

Du kan sende inn søknad for flere tiltak her i samme skjema og det tar svært kort tid og er enkelt å fylle ut.

Eksempler på tiltak er:

– Skyteskole

– Åpen dag

– Treningssamlinger

– Temadager (våpenstell, stående skytestilling osv)

– Sosiale tiltak (pizzakveld, aktiviteter utenfor skytebanen)

 

Husk å søke før søndag 13. desember. 

Kriterier:

  1. Klubben kan maks motta kr 5000,- i støtte per tiltak
  2. Deltakerne må ha vært fra følgende målgrupper:
    Barn og ungdom (10-25 år)
    Kvinner (alle aldre)
    Paraskyttere (alle aldre)