Reisebrev fra digitale klubbesøk

Vår klubbutvikler Wenche Horten er vanligvis på reise for å besøker klubber landet rundt, men har på grunn av den siste tidens strenge smittevernstiltak dessverre ikke fått muligheten til å reise så mye som før. Imidlertid holder hun god kontakt med flere klubber over nettet, og har i det siste vært på “digitale” klubbesøk for å høre hvordan koronapandemien har påvirket skytteraktiviteten over hele landet.
Tekst og foto: Wenche Horten

Det er en rar tid vi er inne i nå. Dette gjør at jeg akkurat nå er forhindret fra å fysisk besøke klubbene, noe jeg savner mye.

Jeg tenker at vi nå må se løsninger og ikke begrensninger så langt det lar seg gjør med de restriksjoner som hver kommune har.

Tiltak som å holde avstand, sprite hendene og holde seg hjemme om man er sjuk følger de fleste. Jeg ser mange klubber også setter opp pleksiglass på bana og på den måten dermed klarer å holde den avstanden som skal til.

Men det er allikevel ikke til å komme utenom at tiltakene går utover normal skyteaktivitet. Hva med da å ta tak i tiltaksplanene nå som en kanskje har litt bedre tid?

Klubbhåndboka må det være den perfekte å lage nå. Det komme tider etter det styret som sitter i klubben i dag og da kan det være smart med en klubbhåndbok der det står for eksempel hvilke oppgaver hver enkelt i styret har.

Å se nærmere på å gjøre “nødvendig vedlikehold” er også en mulighet. Last ned «Skadefri»-appen og tren fysisk. Smart for å unngå skader og slitasje på kroppen.

Når det er sagt så lurer jeg jo veldig på hvordan klubbene opplever det vi nå står i og hvilke løsninger de har gjort. Jeg ønsket derfor å få en oversikt over hva klubbene gjør nå.

Jeg sendte en mail til alle klubber jeg allerede har besøkt og spurt hvordan aktiviteten har vært i klubben i perioden med corona.

Hvordan har de løst utfordringen med koronaviruspandemien? Har de klart å holde på medlemmene i perioden med corona? Eller har det vært noe frafall? Er det noen spesielle grupper i klubben (for eksempel ungdom eller veteraner) det har vært spesielt utfordrende for? Hva tenker klubbene om tiden etter koronaviruspandemien? Vil det bli en utfordring å få tilbake eventuelle skyttere som har «forsvunnet»?

Det er ikke til å komme utenom at det er store utfordringer rundt omkring i vårt langstrakte land. Men, jeg tror vi må gjøre alt vi kan for å se muligheter. Derfor deler jeg noe av det som noen klubber har fått til.

Bodø Sportsskytterklubb
– Utendørs har vi god plass med tanke på mulighet til å holde avstandskravet. Brukerinstrukser er laget og vi følger de meldinger og anbefalinger som kommer fra NIF, NSF og kommunale myndigheter etter beste evne. Vi vektlegger særlig kommunelegen i Bodøs anbefalinger og/eller påbud. Mye håndsprit går med, berøringsflater blir ofte rengjort og klubbhuset holdes rent så godt det lar seg gjøre. Bodøområdet har kanskje hittil sluppet unna det verste smittetrykket men vi er hele tiden forberedt til å stramme inn igjen. Vi er sjelden mer enn 8–10 skyttere på innendørs stevner og tilsvarende 20-30 utendørs. På dugnader utendørs ligger vi på rundt 10-15 oppmøtte.

Vi synes at det er viktig å holde aktiviteten i gang, dog noe redusert på grunn av de enhver tid gjeldende bestemmelser – og på den måten vise fram klubben i disse gufne tider. Det blir lettere å vise fram vårt gode tilbud når koronasituasjonen er over. Vi har gjort unna ett sikkerhetskurs og ett til er på gang, kanskje før jul. Vi er nøkterne optimister, forteller leder, Ståle Torstensen i Bodø Sportsskytterklubb

Arendal Pistolklubb
– I oktober så hadde vi begynnerkurs og interessen for å være med på kurset var enorm! Vi hadde en maksgrense på 30 deltagere, og måtte innføre venteliste. Det ble til slutt 31 deltagere på grunn av at en med fast plass kom for sent. Vi kunne sikkert hatt over 40 deltagere hvis vi hadde kapasitet. Også etter kurset har det vært mange henvendelser med spørsmål om når neste kurs begynner. Klubbhuset er for lite til å kunne holde 1 meters avstand og vi måtte derfor låne et større lokale fra idrettskretsen når vi hadde teoridelen av kurset. Deltagerne ble delt i grupper på 10 som skulle komme til fastsatte tidspunkter. Det var selvfølgelig spriting av pistoler og annet utstyr mellom hver deltager. Instruktørene brukte hansker og masker, forteller formann, Martin Meltzer i Arendal Pistolklubb.

– Interessen for å drive med pistolskyting er så stor at jeg ikke er bekymret for langtidsvirkninger på grunn av korona, avslutter han.

Andøya Pistolklubb
– De nye nasjonale og kommunale tiltakene medførte at vi stanset all aktivitet frem til slutten av november for å ikke være med på å utsette noen for smitte og lignende, så per i dag holder vi stengt, og det er bare positiv respons fra medlemmene, det bra når man gjør slike grep. Vi tror at vi er tilbake der vi var når dette er over en gang, forteller leder, Stig Torstensen

Hadeland Sportsskyttere
– Vi var lenge usikre på om vi kunne avholde hovedstevnet vårt – Lygnafelten – i juni. Men så plutselig åpnet regjeringen opp for utendørsarrangementer for inntil 200 personer, og da tok vi sats og hoppet. 143 individuelle skyttere fra over 30 klubber dukket opp, og det hele ble en kjempesuksess! Det var et lyspunkt i en ellers koronapreget hverdag, forteller leder, Jon Eriksrød

Haugesund Pistolklubb
– Alle standplasser hos oss er ombygd, slik at de tilfredsstiller krav til avstand, i tillegg er det hengt opp plexi-glass mellom hver standplass. Selvsagt er det også mengder med sprit tilgjengelig i alle rom, forteller kasserer, Terje Eik-Nes.

– Slik det har vært frem til nå, har vi hatt mulighet til å ha en tilnærmet normal tilstand i klubben, ingen medlemmer er forsvunnet på grunn av korona, men noe utbytting har det vært. Vi har hatt nybegynnerkurs hver måned siden juni, og det er veldig bra fremmøte på treninger og stevner.

– I tillegg har vi to nye opplegg som nettopp er startet, det er teknisk trening og ungdomsgruppe. Det er Ole Martin Bentsen som står for begge disse. Trening i disse gruppene er på tirsdager, på luftbanen, avslutter han.

Skjåk Pistolklubb
– Vi tenker det er lurt at NSF tek initiativet og får med klubbar på å få i gang aktiviteten at, dette må få prioritet før andre oppgåver nå. Skyting er ein fritidsaktivitet som ikkje har stor smittefare, det må klubbar og medlemmar være klar over, sier leder, Lars Kurt Haugen.

– Eg har informert styret at vi må slutte å produsere problem i denne samanhengen, vi prøver å løyse dei i staden. Klubben gjer sine tiltak som er nødvendig, å det er kvar enkelt si oppgåve å beskytte seg, og alle sit ansvar å hindre smittespredning.

– Det er kanskje kommet mange nok skriv om smittefare og restriksjonar, vi er overeksponerte for slik informasjon overalt no. Oss i styret prøvar nå bremsa skriving om dette på sosiale medier og liknande. Dette for dreie fokuset over på sporten vår. Tiltaka har oss å folk kjenner til regler som kjem sentralt og lokalt, avslutter han.

Nordkapp Pistolklubb
– Vi har veldig lite smitte her, så kjører som normalt, men med god avstand, sprit, og bevisstgjøring. Vi har romslige lokaler, så vi trenger ikke klynge oss sammen. Følger forbundets rettningslinjer, sier leder, Vidar Taranger Olsen.

Øygarden SSL
– Vi hadde oppstart igjen i august og har vært i full drift siden. Men vi har strenge smittevernstiltak med bruk av annenhver skive og utstrakt renhold og bruk av antibac, forteller leder, Svein Halvorsen

– Vi har også hatt vårt første stevne i denne perioden og i løpet av den korte tiden som har vært siden august har vi fått 80 nye medlemmer og hatt over 30 deltagere igjennom skyteskole. Det er både ungdommer og voksne.

– Før de siste koronatiltakene ble satt i gang hadde vi rundt 45 på treninger hver uke. Siden de nye tiltakene ble satt i gang har vi hatt rundt halvparten siden ikke voksne kan være med, avslutter han.

Nord-Odal SS
– Kulturministeren gikk ut med at idretten skulle få stønader men det gjaldt visst bare de store ”million”-klubbene, vi var for små og tydeligvis ikke verdt nok for å få støtte. Slikt biter seg fast i grasrota og hos oss føler mange sinne for at de føler de ble løyet til av myndighetene, rapporterer leder, Alf Solbu.

Her lar jeg Nord-Odal SS avslutte dette reisebrevet med en ting som kanskje opptar flere klubber. Det burde jo vært mulig for alle klubber å søke om støtte i denne tiden.

Ta vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt med meg om det skulle være noe dere lurer på!

Ønsker din klubb å snakke med klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten @ gmail.com. Wenche kan dessverre ikke komme på fysisk klubbesøk for tiden, men har ellers mange nyttige tips og verktøy på lager for klubbdrift og planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.