Disse tre er de tillitsvalgte på Skytterlandslaget

Jeanette Hegg Duestad, Johanna Reksten og Endre Hagelund er de tillitsvalgte på Skytterlandslaget 2021.

Skytterlandslaget består av 65 skyttere på nivåene ELITE og UNG, samt i treningsgrupper i de ulike grenene. For å sikre et godt tilbud velger utøverne selv tillitsvalgte som kan representere utøvergruppen. Valget skjer blant skyttere på nivåene ELITE og UNG.

Johanna Reksten ble valgt til tillitsvalgt for Skytterlandslaget UNG allerede i sommer, mens Jeanette Hegg Duestad og Endre Hagelund ble valgt av skytterne på Skytterlandslaget ELITE i november.

– Vi ønsker en tett dialog og godt samarbeid med de tillitsvalgte, og har allerede gjennomført møte med de om endring av uttakskriterier på grunn av korona. Dette er eksempel på saker som det er naturlig å diskutere med utøverne, og da er de tillitsvalgte vårt kontaktpunkt, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Jeanette Hegg Duestad ble dobbelt europamester på 50 meter i 2019 og vant EM-sølv i lagkonkurransen på 10 meter i år sammen med Johanna Reksten, som fikk sitt gjennombrudd som seniorskytter i dette mesterskapet. Endre Hagelund har 6.plass fra EM 10 meter i 2017.

– Det er litt tilfeldig at det er tre rifleskyttere som er tillitsvalgte. Vi utgjør den største utøvergruppen på Skytterlandslaget, men her hadde alle sjansen til å melde seg eller foreslå andre. Vi ønsker uansett å være tillitsvalgte for alle skyttere uansett gren og håper alle tar kontakt ved spørsmål eller når de møter utfordringer vi kan hjelpe med, sier Jeanette Hegg Duestad.

Formål:

De tillitsvalgte representerer en linje for kommunikasjon og er således et ekstra bindeledd mellom utøvere og trenere, ledere, sportssjef og toppidrettskomiteen.  

Valg og sammensetning:  

  • De tillitsvalgte velges for ett år av gangen. 
  • Det velges totalt tre (3) tillitsvalgte, hvor begge kjønn skal være representert, og en representant skal være del av Skytterlandslaget UNG

Oppgaver: 

  • Fungere som kommunikasjonslinje fra utøvere til trenere, ledere eller Toppidrettskomiteen. Tillitsvalgte kan ta direkte kontakt med trenere og/eller sportssjef og/eller Toppidrettskomiteen ved behov.  
  • Være et kontaktpunkt mot utøverne som samlet gruppe fra landslagsledelse eller Toppidrettskomiteen. Dette kan være aktuelt i saker hvor det ønskes involvering og tilbakemelding fra utøverne, som for eksempel høring av uttakskriterier, sportslige spørsmål som behandles i nasjonalt eller internasjonalt særforbund, nominasjon til kandidater til utøverkomité i NIF og lignende.  
  • Være et kontaktpunkt for landslagsledelse eller Toppidrettskomiteen i sensitive saker hvor det er behov for utøverrepresentanters synspunkter. 
  • Avholde nytt valg av tillitsvalgte for neste sesong. 

Forutsetninger: 

  • De tillitsvalgtes arbeid krever full konfidensialitet.  
  • De tillitsvalgtes kontaktinformasjon vil ligge tilgjengelig på Skytterlandslagets sider.