Uttak til EM Luftvåpen og EM Luft Para i 2021 utsettes

Toppidrettskomitéen har avgjort at uttaket til EM Luftvåpen og EM Luft Para utsettes til over nyttår. Dette er en av flere endringer i uttakskriterier for sesongen 2021 på grunn av koronaviruspandemien.

Denne høsten er svært mange vurderingsstevner for kommende internasjonale konkurranser avlyst av smittevernhensyn. Etter forslag fra sportssjef vedtok Toppidrettskomiteen mandag kveld å utsette planlagt uttak til EM Luftvåpen og EM Luft Para fra 15. desember til 18. januar.

Kisen Open 15.–17.januar blir satt inn som ekstra vurderingsstevner for rifle senior, junior og para, samt pistol senior, junior og para. Paraskytterne blir satt opp til å skyte 15. og 16.januar for å kunne rekke påmeldingsfristen til EM Luft para 16.januar.

Vi planlegger med at Kisen Open blir gjennomført og kommer først tilbake med ny informasjon om hvordan uttak gjennomføres hvis også dette vurderingsstevnet avlyses.

Rifle viltmål har fått gjennomført vurderingsstevner denne høsten etter planen, men også denne gruppen skyttere får ekstra mulighet til å vise seg fram på vurderingsstevne på Kolsås 17. januar før endelig uttak.

Skytterlandslagets PDF-dokument med sesongplan og uttakskriterier er blitt oppdatert med disse endringene. Du kan laste ned siste versjon av dette dokumentet her.