Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering

Norsk idrett – inkludert Norges Skytterforbund og alle særforbund i Norges Idrettsforbund – står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett.

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.