Skyting står offisielt på programmet for OL i Paris 2024

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har kunngjort arrangementsprogrammet for de olympiske leker 2024 i Paris, Frankrike – og tradisjonen tro står skyting på agendaen også i dette OL’et.

Som tidligere varslet av IOC blir antall utøvere til OL i 2024 redusert fra rundt 11 000 til 10 500. For skyting utgjør reduksjonen 20 utøvere – slik at det blir kvoteplasser for opptil 340 skyttere under OL i Paris i 2024.

IOCs hovedstyre har tatt med Skeet Mixed Team i Paris 2024 som erstatning for OL-trap Mixed Team som vil bli gjennomført i Tokyo 2020 (som per nå er utsatt til sommeren 2021). Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) informerte IOC om at de er positive til at Skeet Mixed Team skal bli inkludert i 2024-programmet til fordel for OL-trap Mixed Team.

Endelig forslag for konkurranseformat for de ulike grenene skal foreligge innen 31. mai 2021.

Prinsippene for kvalifiseringssystemet for de olympiske leker i 2024 vil bli godkjent av IOCs hovedstyre innen september 2021. ISSF vil etter det fastsette kvalifiseringssystemet for skyting og sende det til IOCs hovedstyre for godkjenning i februar 2022.

OL-programmet for skyting i Paris 2024:

Rifle:
1. 10m Luftrifle Mixed Team
2. 10m Luftrifle Menn
3. 10m Luftrifle Kvinner
4. 50m Helmatch Menn
5. 50m Helmatch Kvinner

Pistol:
6. 10m Luftpistol Mixed Team
7. 10m Luftpistol Menn
8. 10m Luftpistol Kvinner
9. 25m Silhuettpistol
10. 25m Sportspistol

Lerdue:
11. Skeet Mixed Team
12. Skeet Menn
13. Skeet Kvinner
14. OL-trap Menn
15. OL-trap Kvinner