Uttakskriterier til feltlandslaget 2021

NSF deltar med et feltlandslag for Nordisk mesterskap i feltskyting pistol, et mesterskap som finner sted vekselvis mellom Norge, Danmark og Sverige.

Nordisk mesterskap arrangeres vanligvis i september, hvert år. Klassene vi deltar i er:

– Junior (gutt/jente), t.o.m. det året man fyller 20 år, disse skyter to runder med «Fin». – Kvinner, disse skyter en runde med «Fin» og en runde med «Grov». Ingen aldersbegrensning.
– Menn, disse skyter en runde med «Fin» og en runde med «Grov». Ingen aldersbegrensning.
– Senior (mann/dame), disse fyller 60 år det året mesterskapet avholdes, og skyter en runde med «Fin» og en runde med «Grov».

Junior, Dame og Menn skyter med en hånd. Senior kan velge å skyte med to hender. Hver klasse består av fire utøvere og to reserver.

Uttakskriterier

Uttak er primært på Felt-NM hvert år, basert på resultater oppnådd i fin- og grovfelt, men personlige egenskaper vil også bli vektlagt, som for eksempel evnen til å bygge en god lagånd, god sportsånd og treningsvilje.

For å sikre en god treningskultur og kontinuitet i laget, kan de to beste i hver klasse bli tilbudt videre plass på laget, uavhengig av hvordan de gjør det i NM. Dette er basert på resultater fra Nordisk og forskjellige øvelser under samlingene, som blir annonsert til skytterne på forhånd.

Dette betyr i praksis at det er to åpne plasser i hver klasse, pluss to reserveplasser det er mulig å kjempe om. Med unntak hvis det blir flere ledige plasser pga. for eksempel fratreden pga. alder og interesse ol.

Wild Card kan gis til oppadkommende skyttere, etter trenerteamets vurdering. Uttak av landslag vil bli publisert senest en uke etter felt NM.

Kriterier til landslagsutøvere på feltlandslaget:
– Seriøs satsing av nasjonal kvalitet.
– God sportslig adferd (Fair Play).
– Evne til å samarbeide med andre utøvere, trenere og ledere.
– Anstendig opptreden også utenfor skytebanen.
– Utøver må delta på de oppsatte samlinger.
– Må følge treningsopplegget til trenerteamet.

Forventninger til utøvere på feltlandslaget 2021

Landslagstrenere og BIK forventer at skyttere som er på laget virkelig «brenner» for en plass på landslaget og vil gjøre sitt beste hele veien. Det betyr at man må trene jevnt og systematisk gjennom hele året.

Da er det ønskelig at det trenes presisjon, duell og hurtig i vinterhalvåret. Samt at det leveres inn resultatlister fra bane og feltstevner.

Med andre ord – skyttere som ønsker å være på landslaget må være villige til å jobbe målrettet og trene. De må også ha velfungerende våpen, som er tilpasset den enkelte skytter.

Skytterne må føre treningslogg som sendes til trenerteamet hver måned, slik at treningen kan korrigeres basert på resultatene skytteren har oppnådd under trening og konkurranse. Reservene skal også sende inn treningslogg.

Deltakelse på landslaget innebærer at du må ta en eller flere fridager, for deltakelse på samlinger og Nordisk mesterskap. Samlinger vil i all hovedsak bli lagt til helg.

Om ikke landslagsskytterne kan stille på samling, får reservene tilbudet om å bli med istedet.

Treningsfilosofi

Med målrettet trening vil vi heve nivået slik at vi på sikt vinner Nordisk mesterskap innen 2-4 år i alle klasser.

For å bli en bedre skytter må man ha fokus på presisjon. Presisjon er grunnprinsippet for all pistolskyting, en bedre presisjonsskytter fører til en bedre feltskytter.

Fokus rettes mot baneprogram, med tidsstyrte øvelser for eksempel:

​- Duell som gjør at man klarer å komme i gang med første skudd.
– Standardpistol som krever fokus på korn, avtrekk og rekylopptak.
– Hurtigpistol som krever raskere første skudd.
– T-96 som krever høy presisjon, fokus på korn, avtrekk og mål veksling.

Langsiktig satsing på feltlandslaget fører til gode resultater.

Økonomi

Feltlandslaget 2021 dekker:
Reise
Opphold
Representasjonsantrekk

Hver enkelt utøver dekker:
Mat
Våpen
Ammunisjon

Spørsmål vedrørende kriteriene rettes direkte til Leder i Representasjonsutvalget i Breddeidrettskomitéen:
Ann Jeanette Tornsberg
Mob: 412 09 311 eller e-post: annjt @ skyteidrett.no

MERK: For ordens skyld må det nevnes at Feltlandslaget 2021 ikke har noen tilknytning til NSFs internasjonale toppidrettssatsning Skytterlandslaget – som først og fremst fokuserer på olympiske og paralympiske skyteøvelser og ikke feltskyting.