Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2021/22

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om maks 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 15. februar 2021

Søknadsfristen er 15. februar 2021 for prosjekter med oppstart juli 2021. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 1. Send en e-post til line.hurrod @ idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:
 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 1. NIF sender en bekreftelse på epost om at du kan bli opprettet som søker. Du oppretter en bruker på deg selv i www.damnett.no. NIF godkjenner deg og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. NIF sender deg mer informasjon dersom du blir opprettet som søker.

Les mer her og her.

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. juni 2021.

To koronaprogram

Stiftelsen Dam lyser kontinuerlig ut midler gjennom to koronaprogram. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten og Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her er søknadsfristen løpende helt til potten med midler er tom. Ta kontakt med NIF for å bli opprettet som søker.

Programmet Utvikling

Stiftelsen Dam lyser også ut midler i programmet Utvikling. Søknadsfrist til NIF er 1. september. Les mer her og her.

Spørsmål: line.hurrod @ idrettsforbundet.no