God jul og tusen takk for god innsats i 2020!

2020 har vært et veldig annerledes år som har gitt oss utfordringer som vi alle helst ville vært foruten.

Mange er berørte på jobb, skole, idretten og hjemme med familien. Idrettens betydning i samfunnet har blitt belyst på ny. Møteplassene, treningsfellesskapet og de gode rutinene har blitt utfordret. De fleste av oss har stått i krevende situasjoner som vi har måttet løse fortløpende. Vi har hele tiden måtte tenke fremover og være løsningsorienterte.

En stor takk til alle sammen, for den innsatsen dere gjør for medlemmene, utøverne og klubben. For alle timene som er lagt ned til å lese seg opp og tilpasse aktiviteten til smittesituasjonen. Takk til alle utøverne som har holdt seg hjemme, i stedet for å være på skytebanen med venner og lagkamerater. Vi vet det ikke er enkelt, og at reglene ofte oppfattes som strenge, men tusen takk til alle som er med å bidra i denne dugnaden.

Forhåpentligvis kan vi gradvis gjenoppta aktiviteten i 2021. Vaksine er på vei så det er lysglimt i horisonten. Samtidige må vi være tålmodige, ting tar tid og vi må være forberedt på fortsatt tilpasninger til smittesituasjonen.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen,

– Håvard Larsen
President i Norges Skytterforbund

– Thomas Strøm
Leder Breddeidrettskomiteen (BIK)