Nye uttakskriterier til EM og EM Para

Toppidrettskomiteen har i kveld vedtatt nye uttakskriterier for EM Luftvåpen og EM Luftvåpen Para i Finland. Bakgrunnen er at også siste mulige vurderingsstevne for pistol og rifle ble avlyst.

Uttak av skyttere i rifle og pistol til EM Luftvåpen (EM) og EM Luftvåpen Para (EMP) blir gjennomført ved skjønnsmessig vurdering. Det blir ikke satt opp nye vurderingsstevner eller andre uttakskonkurranser. Landslagstrenere og sportssjef vil sammen finne fram til ønsket EM-tropp i begge disse mesterskapene og presentere dette senest 18.januar etter behandling og godkjenning av Toppidrettskomitten.

SE HELE SAKSDOKUMENT I VEDLAGT PDF


Toppidrettskomiteens vedtak

Uttak av rifle- og pistolskyttere til EM Luftvåpen og EM Luftvåpen Para gjennomføres ved ren skjønnsmessig vurdering da ingen oppsatte vurderingsstevner er blitt gjennomført på grunn av Coronasituasjonen. Prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020, samt satsing og utvikling så langt i sesongen 2021 vektlegges i vurderingen.

Gjeldende uttakskriterier for Rifle Viltmål opprettholdes. Ved eventuell senere avlysning av vurderingsstevnet 17.01.21 på grunn av Coronasituasjonen, benyttes gjennomførte vurderingsstevner og ellers oppgitte kriterier som vurderingsgrunnlag.

Administrasjonens arbeid med kartlegging og planlegging av mulighetene for deltakelse og gjennomføring av mesterskapet fortsetter. Konklusjonene av dette arbeidet vil avgjøre om Norge deltar i konkurransene og i så fall i hvilket omfang. Avgjørelse om deltakelse og eventuelt uttak av skyttere presenteres på våre nettsider innen 18.01.21.

Vedlagte PDF gir full fremstilling av hvordan saken er forberedt og foreslått for Toppidrettskomiteen. De har så godkjent innstilling til endring i sin helhet slik at dette nå kan presenteres for alle aktuelle skyttere.

Toppidrettskomiteen presiserer at den skjønnsmessige vurderingen i tillegg til å være basert på prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020 (2019 legges til 2020, da 2020 også var en amputert sesong), samt satsing og utvikling så langt i sesongen 2021, er at det også må baseres på de tre grunnleggende prioriteringene vi har for sesongen 2021, beskrevet i Toppidrettsplanen og Sesongplanen for 2021;

1) Legge til rette for utvikling av våre beste utøvere slik at disse kan bli best i verden.

2) Legge til rette for å vinne flere kvoteplasser til OL og PL.

3) Tydeliggjøre satsing på unge utøvere i 2021 – skape fremtidige toppskyttere.

Dette er prioriteringer vi allerede har besluttet og kommunisert ut, og et skjønnsmessig uttak vil derfor følge tidligere kommuniserte prioriteringer og grunnlag.

Dette er første steg i avklaring av Norges deltagelse i EM og EM Para. Sportssjef vil fremme ny sak for Toppidrettskomiteen neste uke der følgende skal diskuteres og avgjøres. Dette gjøres etter ventet avklaring 11.januar fra arrangøren i Finland om mesterskapene skal gjennomføres som planlagt.

1 Skal Norge delta eller ikke delta i EM og EM Para?
2 I hvilket omfang skal Norge evt. delta? Evt. hvilken prioritering skal gjelde?
3 Uttak av utøvere til EM og EM Para

Administrasjonen jobber fram saksdokument som inneholder alle elementer som må ivaretas i Coronasituasjonen. Dette er blant annet kartlegging av smitteforholdene hjemme og i Finland, innreiserestriksjoner, karantenebestemmelser, rutinebeskrivelser for forberedelse og gjennomføring av mesterskapene, smittevernutstyr og testing, transport, overnatting og bespisning, forsikring samt vurdering av sportslig og sosialt utbytte av deltagelse mm. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med trenere og tillitsvalgte.

Vi presenterer endelig avgjørelse om EM og EM Para inkludert eventuelt uttak senest 18.januar på våre nettsider.

Uttakskriterier lagt ut i sesongplan tidligere blir snarlig endret og erstattet med dagens vedtatte kriterier.