Fortsatt fritak for betablokkere i breddeidretten

Anti-Doping Norge (ADNO) har revidert reglene for det som kalles «medisinsk fritak», dvs. at idrettsutøvere kan søke om fritak fra anti-doping-reglene om de trenger medisiner som står på dopinglista. En av endringene er at det som for skyting og andre presisjonsidretter tidligere var egne unntaksbestemmelser for betablokkere, er tatt inn som ett eget punkt i det som nå heter «Forskrift om medisinsk fritak».

Heldigvis innebærer dette ingen endringer til det verre for det jevne skytter; aktive skyttere «på mosjonsnivå» som må bruke betablokkere, kan delta på trening og stevner uten å måtte søke om fritak, med mindre ADNO ber om det. Grensen går ved deltakelse i NM senior (og ungdom/junior), mens deltakere i veteranklassene i NM omfattes av unntaket.

En forenkling fra tidligere er at deltakere i veteranklassene i NM ikke lenger trenger søke ADNO om fritak i forkant av mesterskapet, det er kun om ADNO ber om det (f.eks. i en testsituasjon) at man trenger å søke.

ADNO vil også presisere at alle utøvere fra fylte 15 år er forpliktet til å følge regelverket, selv om de ikke må søke på forhånd. Det vil for eksempel si at kriteriene for å få innvilget fritak må være oppfylt (sett i lys av unntaksbestemmelsene), selv om man ikke søker i forkant.