Resultater av medlemsundersøkelsen «Økonomi som barriere»

«Idrettsglede for alle» er visjonen til norsk idrett. I dag vet vi at mange barn ikke deltar i idretten pga. familiens økonomiske situasjon. Dette vil vi gjøre noe med.

Som en del av dette arbeidet gjennomførte Norges Skytterforbund i slutten av 2020 en undersøkelse, med mål om å kartlegge personlig forbruk knyttet til deltakelse i skytesporten for barn og ungdom. Svarene fra denne undersøkelsen skal gi NSF et utgangspunkt for å planlegge konkrete tiltak for å redusere økonomiske barrierer for barn og unges deltagelse i skyting.

Spørreskjemaet ble sendt til foresatte for barn og ungdom opptil 25 år og utøvere på 18-25 år. Vi brukte programmet «Enalyzer» for å hente og analysere besvarelsene. Vi mottok hele 643 svar: 378 fra pistol, 172 fra rifle, 58 fra leirdue og 9 fra viltmål.

Stor takk går til alle som har tatt seg tid og gjennomført undersøkelsen. Premiene ble delt ut til tre tilfeldige respondenter i desember 2020.

Merk at resultatene ikke er sjekket for statistisk signifikans.

Under kan du finne oppsummeringer av hver grens besvarelser.

Pistol

Rifle 

Leirdue

Viltmål