Norma Ungdomscup etter nye retningslinjer

Det ble i går på dagen offentliggjort ytterlige endringer på restriksjonene fra regjeringen, og også denne gangen er barne- og ungdomsidretten berørt. I dette innlegget vil vi komme med noen presiseringer av hva de nye retningslinjene innebærer, samt litt informasjon om våre pågående barne- og ungdomsarrangement.

Informasjon om Norma Ungdomscup finnes nederst i artikkelen.

Endrede retningslinjer for idrett

Fremt til og med 19.januar anbefaler regjeringen at alle organiserte fritids- og idrettsaktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter, blir utsatt. Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner.

Fra 20. januar anbefaler regjeringen at barn og unge under 20 år skal kunne trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Det kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner osv. må fortsatt utsettes.

Les mer på helsedirektoratets sider her.

Endringer for Norma Ungdomscup

Vi har nå funnet en løsning for hvordan cupen skal gjennomføres fremover.

Siden Norma Ungdomscup er et lavterskel hjemmebanearrangement, er det ingenting i veien for å fortsette å arrangere rundene som vanlig. Regjeringen har konkretisert at konkurranseaktivitet i form av stevner og cuper ikke skal avholdes, men så lenge dette er en hjemmebane-cup som foregår på klubbenes egne klubbtreninger, som nå anbefales opprettholdt, velger vi å fortsette Norma Ungdomscup.

Det betyr at det denne uken, uke 3, vil arrangeres RUNDE 3.

Det er riktignok flere klubber som opplever at deres kommuner har strengere restriksjoner for barne- og ungdomsidretten enn de generelle nasjonale restriksjonene. Dette er noe kommunene styrer selv, og vi anmoder derfor de klubbene som opplever å ha strengere restriksjoner enn de nasjonale, om å kontakte oss slik at vi kan få sett på en løsning.

Kontaktinformasjon: oda.lovseth @ skyting.no.