Avlysning av nasjonale vurderingsstevner

Norges Skytterforbund avlyser nasjonale vurderingsstevner på 50 meter rifle i februar. Dette gjelder juniorstevnet på 50 meter helmatch 6-7/2 og seniorstevnet i samme øvelse 12-14/2 i Alfhallen. Årsaken er den negative utviklingen av Coronasituasjonen i Norge.

Vi finner det ikke helsemessig forsvarlig at skyttere skal reise og samles for å konkurrere på nåværende tidspunkt, og mange utøvere har også begrensede muligheter for å trene på grunn av innskjerpede coronaregler de siste dagene. Det gir ikke like muligheter for å prestere i vurderingsstevner. Vi kunne avventet situasjonen enda litt til, men det er viktig for utøvernes planlegging at avgjørelsen tas nå og ingenting tyder på at situasjonen bedres vesentlig de neste dagene.

Vi vil lete etter alternative løsninger og komme tilbake med mer informasjon så fort dette lar seg gjøre. Men vi ber om tålmodighet fordi nasjonale og kommunale retningslinjer og påbud/forbud er i konstant bevegelse for øyeblikket. Allerede ved midnatt er det av media varslet nye tiltak.

 

Vi ønsker å ivareta utøvere som har trent og forberedt seg til disse stevnene med mål om å kvalifisere seg til internasjonale oppgaver. Det kan derfor være aktuelt å gjennomføre regionale teststevner eller lignende, på de oppgitte datoene og/eller flytte vurderingsstevner til mars måned. Avlysningen av EM Luftvåpen i mars har gitt åpning for vurderingsstevner i denne perioden. Sportssjef og Toppidrettskomiteen avklarer dette når vi får bedre overblikk.

 

Vi beklager situasjonen, men utøvernes helse og ansvar for å bidra til å holde smitten av Covid-19 nede i Norge, veier tyngst.

Samtidig har vi inntil videre utsatt uttak til World Cup Para i Al Ain. Her kontaktes aktuelle utøvere i disse dager for å diskutere muligheter. TIK, sportssjef og trenere vil finne fram til gode løsninger for deltagelse både i Al Ain og kommende konkurranser for våre parautøvere hvis dette er mulig. Vi ber også her om forståelse for at situasjonen vanskeliggjør å ta gode beslutninger så raskt som vi alle ønsker.