Torsdagsintervjuet: Rune Kimo

Norges Skytterforbund har mange dyktige og engasjerte medlemmer, og hver uke frem til sommeren intervjuer vi ulike NSF-skyttere fra hele landet i «Torsdagsintervjuet» på Facebook og skyting.no!

Først ut er feltskytter Rune Kimo fra Rissa Pistolklubb:

1. Hvorfor begynte du med feltskyting og hvor lenge har du drevet med det?
– Jeg startet med feltskyting fordi jeg fant helt andre utfordringer der – med kortere skytetid og flere mål og avstander – enn ved baneskyting. Jeg har skutt felt aktivt i rundt 15 år.

2. Hva synes du er det mest interessante som skjer i feltskyting om dagen?
– Det som gleder meg mest er at det ser ut til å være en voksende interesse for feltskyting. NM feltpistol har blitt bare større og større for hvert år.

3. Hva motiverer deg til å være så aktiv og engasjert i feltskyting?
– Det som driver meg er stort sett det at innenfor feltskyttermiljøet er det ett svært godt samhold og masse trivelige folk.

4. Har du tips til andre skyttere om hvordan man kan skape mer liv i klubben?
– Dette spørsmålet er det vel ingen som har noe fasit på. Jeg tror vi som er etablerte i dette miljøet må prøve å legge til rette for å ta med nybegynnere og vise dem at det ikke er noe skummelt å skyte konkurranser.

5. Er det andre kommentarer/innspill du har lyst til å komme med til andre i feltskyttermiljøet?
– Jeg har registrert at det er en utvikling som går mot stadig mer krevende løyper, og det er stort sett bra, men vi må passe oss så vi ikke mister særegenheten i felt der vi har mange målgrupper og mye flytting. Dette tror jeg det er mange som liker. Håper bare vi kan få komme oss over dette problemet med koronapandemien snart da.