Har klubben din fullført et anleggsprosjekt de siste årene? Da kan dere ha rett på momskompensasjon!

Har klubben din de seinere åra fullført et anleggsprosjekt? Hvis prosjektet ble satt i gang etter 2010, har klubben sannsynligvis rett til å få momskompensasjon innenfor ordningen som er beskrevet her.

Kortversjonen er at:

  • Byggingen må ha startet etter 1.1.2010 (om det har vært flere byggetrinn, kan man bare søke for de som ble startet i 2010 eller seinere)
  • Spillemiddelsøknad må være godkjent (men dere trenger ikke å ha fått utbetalt midler ennå)
  • Byggeregnskapet må være avsluttet og revidert
  • Søknadsfrist er 1. mars

NSF har gått gjennom lista over de som fikk penger i fjor. Den er lang (over 500 søkere) og inneholder en god del skytteranlegg, men hovedtyngden av rifleanlegg og klubbhus for skytterlag, samt skiskytteranlegg. Vi har funnet 9 anlegg som er direkte knyttet til Skytterforbundets klubber, 7 pistol- og 2 lerdueanlegg. Det er derfor vi nå legger ut denne nyheten, som en påminning til alle skytterklubber som har fullført anleggsprosjekter de seinere åra.

NB! Nesten alle får! I fjor ble bare 14 søknader avslått eller avvist. Og alle fikk det de søkte om, det var satt av nok midler til at det ikke ble noen avkortning i bevilgningene. Det fine med denne ordningen er ellers at det aldri er for seint å søke; så lenge byggestart er 2010 eller seinere, spiller det ingen rolle når prosjektet ble avsluttet. Og rekker dere ikke fristen 1. mars, vil søknaden bli behandla neste år.