Søk om spillemidler til utstyr innen 10. mars!

Har klubben din kjøpt inn rekrutteringsvåpen, våpenskap, skytematter, lydsikter eller støtteutstyr i 2020? Da kan dere søke Idrettsforbundet om spillemidler til utstyr, innen 10. mars.

Alle som søker kan regne med å få støtte, inntil 1/3 av innkjøpskostnaden. Tidligere år har inntil 40 skytterklubber hvert år fått bevilga penger fra ordningen, med summer fra 3 500 kr og opp til over 30.000 kr.

Les mer om støtteordningen her. Klubbene har også fått informasjon i e-post fra NIF.

I utgangspunktet utgjør støtten 33% av innkjøpsprisen på utstyret, men det kommer som regel inn flere søknader enn de midlene som er bevilget fra departementet til ordningen, så den reelle stønadsandelen blir nok litt lavere (i fjor var den på mellom 25 og 30%).

Klubben din kan søke via SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Dere benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min Idrett og KlubbAdmin. De som har tilgang til å søke, er de som har en av funksjonene leder, daglig leder, adm. leder og org.ansvarlig i klubben. Har dere spørsmål rundt søknadsopplegget eller har problemer med tilgang, kontakt NIFs support på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.

For de som kjenner ordningen fra tidligere år: Vær oppmerksom på at opplegget er endra; nå kan man bare søke om utstyr som allerede er kjøpt (eller ihvertfall bestilt), man må ha en faktura fra 2020 å legge fram.