Skytterlandslagets sesongsplan- og uttakskriterier er oppdatert