Protokoll fra NSFs styremøte 1. mars 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men fra og med mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll i stikkordsform som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Stikkord fra Protokoll FS-møte nr 18, 1. mars 2021:

  • Årsregnskap 2020 er ikke ferdig revidert, og vil godkjennes på neste møte, 23. mars.
  • Forberedelser til Forbundstinger er i godt gjenge, inkludert forslag til Langtidsplan, 2021 – 2024. Tingdokumenter vil være tilgjengelige fra 26. mars, en måned før Tinget vil finne sted.
  • 75 års jubileet planlegges som en spennende digital markering 24. april, foruten utarbeidelse av Jubileumsbok.
  • Arbeidet med EM 2022 har god fremdrift. Selskapet NSF Arrangement AS er etablert, og neste store milepæl er befaring i Vikingskipet kombinert med møte i Hovedkomiteen, medio mars.
  • NSF ønsker fortsatt å være en del av fellesskapet i norsk idrett med tanke på samlokalisering med NIF og andre særforbund, i et felles Idrettens Hus. Fremtidig plassering, fra 2024, vil fortsatt kunne bli på Ullevål Stadion, eventuelt på Hasle. Valg av sted er ikke gjennomført; nærmere informasjon vil komme etter hvert.