Spørreundersøkelse om anlegg er sendt ut til NSFs medlemsklubber

Det er i dag sendt ut en spørreundersøkelse om anlegg til alle Norges Skytterforbunds medlemsklubber på e-post. Vi ber alle våre medlemsklubber om å svare på denne undersøkelsen innen 20. mars.

Norges Skytterforbund ønsker å lage en fullstendig oversikt over alle skytebaner som benyttes av våre medlemsklubber. Det er helt nødvendig med en slik oversikt, både med hensyn til forbundets utvikling og for til enhver tid å ha en nødvendig oversikt i kontakt med myndigheter.

Vi ønsker også å bruke og publisere informasjonen slik at den kan benyttes av klubber og enkeltmedlemmer i forbundet. Det er et mål at man i fremtiden vil få samme informasjon inn i anleggsregisteret som er knyttet til stevneadministrasjonen i SkytterAdmin.

For å få dette til, ber vi om at alle klubber fyller ut spørreundersøkelsen som er sendt ut på e-post.

Om du eller andre i din klubb har spørsmål om spørreskjemaet, ta kontakt med anleggsrådgiver Tarjei Ravn på telefon: 945 23 137 eller e-post: tarjei.ravn @ skyting.no