Norgesrekordene er oppdatert

Oversiktene over gjeldende norgesrekorder er nå oppdatert med alle rekorder satt i løpet av 2020.

Her finner du en oversikt over alle rekorder satt i 2020, og for tabeller over gjeldende rekorder pr. gren, se her (for viltmål er det ikke satt rekorder i 2020):
Norgesrekorder lerdue
Norgesrekorder pistol
Norgesrekorder rifle

Det ble i 2019 innført en del nye øvelser/klasser (særlig for veteraner), og i følge Fellesreglementet skal det da noteres bestenoteringer i to år før offisiell rekord fastsettes. Offisiell rekord vil være beste resultat oppnått i rekordberettiga stevner i 2-års-perioden.

For mange øvelsers vedkommende vil det være resultater fra NM som vil være hovedkilden til bestenoteringer. Koronasituasjonen gjorde som kjent at konkurransetilbudet i 2020 ble begrensa, og flere NM ble også annulert. Teknisk komite har derfor besluttet at for de nye øvelsene/klassene fra 2019 der det ikke foreligger resultater fra NM 2020, blir perioden med bestenoteringer forlenget ut 2021. Beste resultat i rekordberettiga stevner i perioden 1.1.2019-31.12.2021 vil for disse øvelsene/klassene dermed danne grunnlaget for offisielle rekorder fra 1.1.2022. Det går fram av rekordtabellene for lerdue, pistol og rifle hvilke øvelser/klasser dette vedtaket gjelder for.