Norma Ungdomscup runde 5 og 6

Denne uken og neste uke arrangeres runde 5 og 6 i Norma Ungdomscup i klubbene rundt om i landet.

Situasjonen forandrer seg hele tiden
Siden sist runde, runde 4, har det skjedd mye. Vi befinner oss igjen i en situasjon som er uforutsigbar og som legger begrensninger for mange klubber. For klubbene i Viken og delvis også Oslo er tilgangen på haller og skytebaner borte, og de vil ikke ha mulighet til å skyte i hallene sine før etter påske.

For flere andre klubber gjelder de samme reglene, men i varierte former ettersom kommunene selv har mulighet til å bestemme hvordan de vil håndtere situasjonen i egen kommune.

Mulighet for å legge inn skutt resultat fra uke 10
Dette har gjort at vi har bestemt at skytterne som denne runden ikke får skutt, kan registrere resultater de har skutt 1 uke tilbake i tid. Dette vil gjøre at mange av de som har skutt treningsmatcher på trening tidligere i uke 10, kan registrere dette som resultat for «runde 5».

Eksempel: Juniorskytter A skyter for Kisen MSL og hallen er stengt til etter påske. Men juniorskytter A var på trening forrige uke, og skjøt en 40 skudd. Resultatet var 394 poeng. Da kan juniorskytter A gå inn i resultatskjemaet og legge inn poengsummen 394 poeng under «runde 5». 

For ordens skyld kan dette bare gjøres med ét resultat. Selvom skytteren har skutt flere testmatcher i løpet av uke 10, er det kun en runde som har tilbakevirkende kraft.

Det viktigste er å etterstrebe tre resultater på så mange som mulig 
Det aller viktigste er at skytterne som aktivt deltar i cupen, og har et ønske om å delta med minst tre resultater, skal få dette. Det vil bli gjort skjønnsmessige vurderinger i enkeltsituasjoner, dersom skytterne henvender seg med sine situasjoner og begrensninger. Vårt mål er selvfølgelig at så mange som mulig skal få mulighet til å stå med minst tre resultater, da det er tre resultater som gjør at skytteren teller i cupen.

SÅ: er du en skytter som står med kun 2 resultater, og syns det er utfordrende å finne en løsning på hvordan du skal få skutt det 3.resultatet? Ta kontakt med oda.lovseth @ skyting.no, så skal vi finne en løsning! 

Ut over dette, lykke til til alle klubber og skyttere som arrangerer runde 5 og 6 de neste drøye to ukene! Har dere spørsmål er det bare å henvende seg til cupansvarlig i NSF!