Torsdagsintervjuet: Gunnar Orthe

Norges Skytterforbund har mange dyktige og engasjerte medlemmer, og hver uke frem til sommeren intervjuer vi ulike NSF-skyttere fra hele landet i «Torsdagsintervjuet» på Facebook og her på skyting.no!

Denne uken er det feltskytter Gunnar Orthe fra Haugesund Pistolklubb sin tur.

1. Hvorfor begynte du med feltskyting og hvor lenge har du drevet med det?
I 1996 var jeg i en trafikkulykke som snudde opp ned på det meste. Jeg knuste noen ryggvirvler men var tross alt «heldig» som fremdeles er oppegående. Da det var umulig med jobb og kraftig begrensning i forhold til jakt/friluftsliv som var mine interesser på den tiden så ble pistolskyting en ny aktivitet jeg kunne drive med. Jeg fant frem til Haugesund Pistolklubb der jeg fikk starte som alle nybegynnere med sikkerhetskurs en onsdag kveld. Og alt første lørdagen etter deltok jeg på mitt første feltstevne.

2. Hva synes du er det mest interessante som skjer i feltskyting om dagen?
Jeg tenker at det mest interessante om dagen er å passe på at ikke mulighetene våre til å eie og bruke våpen innskrenkes. Å kunne drive med denne aktiviteten er en rettighet vi aldri må gi fra oss.

3. Hva motiverer deg til å være aktiv og engasjert i feltskyting?
Jeg vil nok alltid forbli en feltskytter der baneskyting blir en slags «nødvendig» trening. Vær, vind og skyting på forskjellige mål og avstander er det som passer meg best. Det er et fantastisk godt miljø og sunt for både kropp og sjel.

4. Har du tips til andre skyttere om hvordan man kan skape mer liv i klubben?
Det viktigste er nok å skaffe klubben tilgang på et område der feltskyting kan utøves i lovlige former. Så tror jeg det er viktig å delta på feltstevner som blir arrangert og ta med seg nybegynnerne ut på tur. Å arrangere stevner krever masse dugnad og det gir godt samhold og trivsel i klubben.

5. Er det andre kommentarer/innspill du har lyst til å komme med til andre i feltskyttermiljøet?
Jeg vil takke alle de som bruker masse tid og krefter på de store feltmesterskapene vi har hver sommer. Dette er fantastiske dager som er et stort mål for hele årets aktivitet rundt i klubbene, Så for de som enda ikke har vært med på et Felt NM eller Spesialfelt NM, det må bare prøves.

(Red. Anm: Felt-NM 2021 er dessverre avlyst på grunn av koronaviruspandemien, men arrangørklubbene håper å kunne invitere feltskyttere fra hele landet til Oppdal for Felt-NM i 2022.)