Protokoll fra NSFs styremøte 23. mars 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men fra og med mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll i stikkordsform som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Stikkord fra Protokoll FS-møte nr 19, 23. mars 2021:

  • Årsregnskap 2020 er styrebehandlet og godkjent. Årsresultatet viser et underskudd på kr 855.000. Nærmere informasjon rundt årsregnskap og Budsjett 2021 og de kommende år, vil fremgå av Tingdokumentet som vil offentliggjøres 26. mars.
  • Den utsendte spørreundersøkelsen om anlegg, med svarfrist 20. mars, har gitt mer enn 300 besvarelser. Dette er ganske god respons, men det vil like fullt gjennomføres en purrerunde: alle klubber burde kunne svare på denne undersøkelsen. Sammenstilling og analyse av resultater vil presenteres i april, ikke minst i forbindelse med Forbundstinget.
  • Digital gjennomføring av Forbundstinget, og en spennende Jubileumssending som live-stream, vil finne sted 24. og 25. april. Forberedelsene er selvsagt godt i gang  –  hold av den helgen foran PCen!
  • Som en del av «NSF 75 år» vil det produseres en jubileumsfilm og jubileumsbok  –  begge deler vil foreligge til 24. april.