10 utøvere foreløpig tatt ut til EM

Norges Skytterforbund har foreløpig tatt ut 10 utøvere til EM 2021 i slutten av mai, og vil ta en ny avgjørelse om ytterligere deltakelse i midten av april. Det er også bestemt hvilke øvelser Norge uansett ikke deltar i under mesterskapet i Kroatia.

– Vi står midt i en pandemi og må dessverre gjennomføre et annerledes uttak denne gang. Før sesongen drømte vi om full tropp i EM, men koronasituasjonen har utviklet seg svært negativt den siste tiden. Vi vet ennå ikke 100% om vi kan delta, det vil kartleggingsarbeid de neste ukene kunne gi svar på, men vi er sikre på at størrelsen på den norske troppen må begrenses for å ivareta utøvernes sikkerhet, hvis deltagelse, sier sportssjef Tor Idar Aune.

– Våre prioriteringer er i henhold til årets sportsplan, som definerer i rekkefølge hvilke utøvere som skal prioriteres i vår satsing i Skytterlandslaget. Dette er naturlig å benytte i en situasjon som krever stor nøyaktighet og sterk kvalitetssikring for å i det hele tatt kunne sende utøvere ut i internasjonale konkurranser. Da må vi velge og prioritere, sier leder av Toppidrettskomiteen, Ingrid Stubsjøen.

Toppidrettskomiteen gjorde søndag kveld tre vedtak om EM 2021 etter innstilling fra og diskusjoner med administrasjonen om muligheter for deltagelse. Vi understreker at uttatte utøvere og trenere alltid selv vil ha siste ord ved avgjørelse om utreise, og et eventuelt nei takk til tilbudt EM-plass ikke vil få konsekvenser. Dette har alle involverte mulighet til å vurdere helt fram til avreise og alle avgjørelser imøtekommes med forståelse i den spesielle situasjonen verden befinner seg for øyeblikket.

Vedtak 1

Våre beste utøvere i de grener og øvelser som har kvoteplass eller har reell mulighet til å vinne nye kvoteplasser til OL i Tokyo er 28.03.21 tatt ut til EM i Osijek. Dette gjelder rifle og skeet, både kvinner og menn. Uttaket sikrer svært nødvendig internasjonal matching for de mest OL-aktuelle og åpner muligheter for ytterligere kvoteplasser. Uttaket forutsetter at administrasjonens kartleggingsarbeid de neste ukene kan gi grønt lys for deltagelse. Følgende deltakere er tatt ut:

Skeet

Malin Farsjø, skeet kvinner + mixed team

Erik Watndal, skeet menn

Jørgen Engen, skeet menn

Endelig laguttak skeet mixed team gjøres senere.

Rifle

Jeanette Hegg Duestad, alle øvelser 10m og 50m

Jenny Stene, alle øvelser 10m og 50m

Katrine Lund, 10m og 50m individuelt + lag

Henrik Larsen, alle øvelser 10m og 50m

Simon Kolstad Claussen, alle øvelser 10m og 50m

Endre Hagelund, 10m individuelt + lag

Jon-Hermann Hegg, 50m individuelt + lag

Vedtak 2

Hvis forsvarlig og hvis mulig å administrere, vil ytterligere utøvere vurderes sendt til EM. Her vurderes utøvere ut i fra internasjonal kvalitet og hvilke reelle muligheter de har for å nå finale, både i junior og senior, individuelt og som lag. Uttak av utøvere i denne gruppen anses pr. 28.03.21 som krevende å gjennomføre, men kartlegging av alle forhold ved deltakelse gjennomføres før avgjørelse. Eventuelt uttak i denne gruppen utøvere blir presentert på NSFs nettsider medio april.  Utøvere fra følgende grener og øvelser blir vurdert:

Junior

 • Rifle kvinner junior
 • Rifle menn junior
 • Pistol kvinner junior, kun 10m luftpistol
 • Pistol menn junior, kun 10m luftpistol
 • OL-trap menn junior

Senior

 • Pistol kvinner senior, kun OL-grener
 • Pistol menn senior, kun OL-grener
 • OL-trap kvinner senior
 • OL-trap menn senior


Vedtak 3

Følgende øvelser prioriteres ikke ved uttak til EM 2021 av hensyn til koronasituasjonen. Dette er øvelser som ikke er en direkte del av vår OL-satsing, eller ikke har utøvere av internasjonal kvalitet, eller der vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre satsing i koronaperioden. Vi finner det ikke riktig å prioritere disse øvelser når vi nå igangsetter arbeid for å finne muligheter for deltakelse. Omfanget av antall deltakere må begrenses på grunn av koronasituasjonen. Vedtaket gjelder følgende grener og øvelser:

 • Rifle 300 meter kvinner og menn
 • Pistol 25 og 50 meter (ikke-OL-øvelser) kvinner senior og menn senior
 • Pistol 25 og 50 meter kvinner junior og menn junior
 • Skeet kvinner junior og menn junior
 • OL-trap kvinner junior

Ved spørsmål vedrørende uttak, ta kontakt med sportssjef, Tor Idar Aune, pr e-post:
tori @ skyting.no.