Norges Skytterforbund utsetter jubileumsfeiring

Norges Skytterforbund har i dag, med utgangspunkt i den fortsatt meget krevende koronapandemisituasjonen som tilsier minst mulig mobilitet og begrensning av fysiske arrangement, besluttet å utsette den digitale jubileumsfeiringen, berammet til lørdag 24. april, inntil videre.

Det var opprinnelig planlagt en studiosending med flere gjester – foruten lokale, fysiske klubbsamlinger. Som følge av utsettelsen vil tildeling av de årlige prisene i regi av Breddeidrettskomitéen og Toppidrettskomitéen, foruten Bragdstatuetter, deles ut som en del av det digitale «formøtet» til Forbundstinget. Dette digitale møtet vil streames på lørdag 24. april, med oppstart kl 11. (Opprinnelig var «formøtet» satt opp til kl 09.) Denne livestreamingen vil være åpen for alle, ikke bare for påmeldte Tingdelegater.