Torsdagsintervjuet: Morten Støen

Norges Skytterforbund har mange dyktige og engasjerte medlemmer, og hver uke frem til sommeren intervjuer vi ulike NSF-skyttere fra hele landet i «Torsdagsintervjuet» på Facebook og her på skyting.no!

Denne uken er det feltskytter Morten Støen fra Bærum Pistolklubb sin tur.

1. Hvorfor begynte du med feltskyting og hvor lenge har du drevet med det?
Jeg startet med skyting rundt 1980 i Asker skyteklubb, men flyttet til Bærum pistolklubb da idrettshallen som Askers bane lå i, ble revet på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg har i grunnen aldri fått helt taket på presisjonsskyting med én hånd, og har derfor funnet meg best til rette i feltmiljøet. Felt gir også litt mer bevegelse og variasjon, som jeg liker godt.

2. Hva motiverer deg til å være aktiv og engasjert i feltskyting?
Felles for alle skytemiljøer jeg har vært i, er det gode kameratskapet skytterne imellom. Ved å engasjere seg i klubben sin og delta på treninger og stevner, treffer men og blir kjent med mange mennesker som alle deler en felles interesse og har et felles mål om å bli stadig litt bedre.

3. Hva synes du er det mest interessante som skjer i feltskyting om dagen?
Fremtiden for både felt- og baneskyting i Oslo-området er spennende. Nedlegging av nåværende pistolbaner og eventuelle planer for Løvenskioldbanen i løpet av den neste femårsperioden bringer med seg både muligheter og usikkerhet. Jeg håper vi klarer å lage et baneområde som legger bedre til rette for store feltstevner enn hva vi har mulighet for i dag.