Informasjon om Norma Ungdomscups siste runder

Denne uken, uke 15, arrangeres runde 7 av Norma Ungdomscup!

Tidligere i vår var vi ute med informasjon om at smittesituasjonen og restriksjonene i uke 15 måtte tas i betraktning med tanke på oppsett av ytterligere runder i cupen. Det har vært strenge restriksjoner mange steder, strengere enn de nasjonale, og mange klubber som deltar har ikke tilgang til haller og treningsfasiliteter selv for de under 20 år.

Smittesituasjonen på Østlandet er i liten endring fortsatt, og det ble natt til i går vedtatt å opprettholde restriksjonene i store deler av Viken og på deler av Østlandet generelt. Smittetrenden i Agder og Vestland har også den siste tiden vært stigende.

Med denne informasjonen i bakhånd, velger vi å avholde runden i inneværende uke som vanlig, men samtidig legge til enda en runde for igjen å prøve å gi flest mulig skyttere sjansen til å få deltatt på minst tre runder.

Dato for ny runde, runde 8

Det settes derfor opp ytterligere en, og etter all sannsynlighet siste, runde i uke 17.
26.april til 2.mai.

Full mulighet for å skyte runde denne uken

Selvom det settes opp ytterligere en runde i uke 17, er det full mulighet for å skyte runden som arrangeres denne uken. Grunnen til at det blir satt opp en ekstra runde er for å sikre at også de som denne uken lever under strengere restriksjoner, skal få delta på en runde til for å sikre seg minst tre runder totalt.

Ukens runde kan like vel skytes av skytterne som har åpne haller og treningsfasiliteter.

Spørsmål om korona og ungdomscupen? 

Har du spørsmål eller utfordringer i forbindelse med arrangementet eller koronasituasjonen, kan du sende en mail til cupansvarlig oda.lovseth @ skyting.no.