Elverum Rifleklubb inviterer til Landsstevnet for rekrutter 10m – UTSATT TIL HØSTEN

LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER PÅ HJEMMEBANE ER UTSATT TIL HØSTEN

Elverum Rifleklubb har besluttet å utsette Landsstevnet for rekrutter 10m til høsten 2021, sannsynligvis blir arrangementet gjennomført i løpet av oktober. Arrangør kommer tilbake med mer informasjon.

Landsstevnet for rekrutter er et lavterskel breddeidrettsarrangement, der alle skal kunne delta og få mulighet til å oppleve idrettsglede og mestring. Med smittevernreglene som gjelder fremover er det sannsynligvis flere deler av landet som ikke ville fått mulighet til å delta nå i mai.

Dette er på grunn av de nye smittevernreglene som gjør at en del klubber ikke får organisert Landsstevnet på hjemmebane.

Mer informasjon kommer. Her finner dere lenker til arrangørens nettsider og en informasjonsside på Facebook for arrangementet:

Elverum Rifleklubbs nettsider.

Facebook-arrangement.

 

Søk om støtte til gjennomføringen – søknadsordningen er stengt ned midlertidig, men åpner igjen når arrangementet nærmer seg.

Vanligvis deler Breddemiddelkomiteen ut reisestøtte til skytterkretsene, som igjen fordeles på klubbene som har lenger reisevei til Landsstevnet for rekrutter. Siden Landsstevnet nå arrangeres på hjemmebane har komiteen satt av disse midlene slik at klubbene kan søke om støtte til sin lokale gjennomføring.