Klubbutvikling – Første digitale startsmøte

I går gjennomførte Norges Skytterforbund sitt første digitale oppstartsmøte i klubbutvikling over Teams, dette med Tromsø Pistolklubb. Dette ble gjennomført av vår kjente klubbutvikler Wenche Horten, sammen med Gyda Winther, som i løpet av 2021 også vil være utdannet klubbutvikler. Dermed kan vi stolt fortelle at vi satser mer på klubbutvikling, da dette er noe som fungerer svært bra, og som for flere klubber har hjulpet i forhold til både drift og aktivitet i klubb.

Videre grunnet koronasituasjonen, er det vanskelig å foreta seg reise i klubb. Det er ingen tvil om at vi også savner å besøke klubbene, og fysisk være vitne til all aktivitet og utvikling som skjer i klubber over hele landet. Enn så lenge skal vi gjøre det beste vi kan for å være med å utvikle, veilede og støtte klubbene der vi kan. Derfor er det med glede at vi likevel kan få til digitale oppstartsmøter med klubb, hvor vi kan være med å bidra til økt aktivitet og kjennskap til hvordan klubber kan utvikle seg på forskjellige områder. Selv om møte ble godt gjennomført også digitalt, er det ingen tvil om at vi som sagt gleder oss til å møte, veilede og bevitne klubber og ildsjeler over hele landet etterhvert som situasjonen tilsier dette.


Gårsdagens startsmøte over Teams. 

Retter vi blikket spesifikt mot gårsdagens møte, er vi er allerede imponerte over hva Tromsø Pistolklubb har fått til, og det var veldig spennende og lærerikt og få være med å påvirke deres handlingsplan for tiden fremover. De har allerede mye og god aktivitet, og vi ser frem til hva mer de klarer å få til i klubben! Med på oppstartsmøte var også med 17-årige Adrian Kristoffersen – som er et godt eksempel på at ungdommer også er med på å engasjere seg mye i klubb. Vi gleder oss over å se hvordan de drar engasjementet opp, og også på utviklingen klubben har. Det er en glede å få være med på å utviklingen videre, her er det mye spennende!

Vi håper å kunne gjennomføre oppfølgingsmøte digitalt, og snakke videre om hvordan arbeidet har gått, og rette blikket mot videre aktivitet.

Vi takker for at vi fikk gjennomføre første digitale møte sammen med Tromsø Pistolklubb, og vi må igjen si at vi gleder oss til å følge med på aktiviteten i nord fremover!

Har du noen spørsmål mot klubbutvikling, eller ønsker besøk av klubbutvikleren i Norges Skytterforbund?
Da kan du ta kontakt med klubbutvikler Wenche Horten på wenche.horten @ skyting.no.