Det frivillige Skyttervesens hilsen til Norges Skytterforbunds 60. ting

Kjære skyttervenner. Jeg er svært imponert over de sportslige resultatene våre skyttere oppnår internasjonalt og nasjonalt. Spesielt vil jeg trekke fram at de i 2019 vant lagskytingen i rifle-EM for både kvinner og menn. Dette viser at vi i skytter-Norge har stor bredde, samtidig som Norges Skytterforbund er svært dyktige til å spisse skytterne til å bli toppskyttere internasjonalt.
Av Bernt Brovold, president i Det frivillige Skyttervesen

Vi har et svært godt samarbeid mellom skytterorganisasjonene i Norge. Spesielt mellom NSF, NJFF, Skiskytterne og DFS.

Vi har felles utfordringer som det samarbeides svært godt om. La meg nevne de vi synes er de viktigste:

Som kjent vurderer EU et forbud mot bly. Vi har hatt flere møter om dette og vi fremmer godt koordinerte innspill til ikke bare EU, men til de internasjonale og nordiske samarbeidspartnerne. Vi kommer etter valget til å opptre samlet med koordinerte budskap og faktainformasjon opp i mot vår politisk ledelse.

Miljødirektoratet gjennomfører for tiden to større prosjekter. Ett med kartlegging av nedlagte skytebaner og ett med forslag til regulering av aktive sivile skytebaner. Begge disse prosessene krever mye tid til oppfølging for å sikre best mulig resultat. I den forbindelse har NSF, NJFF, NSSF og DFS bedt Klima- og miljødirektoratet om å sette i gang et arbeid med å etablere en finansieringsordning for både oppryddingstiltak og ekstraordinære miljøtiltak på sivile skytebaner.

Ny våpenlov og forskrift. VI har arbeidet aktivt for å sikre best mulig rammebetingelser for skyttersporten gjennom innspill og påvirkning i prosessen med ny våpenlov og ny våpenforskrift. Dette skjer gjennom skriftlige høringsinnspill, deltakelse i høringer og kontakt med Justis- og beredskaps-departementet.

Til slutt noen ord om skyteanleggene våre. Dette er jo infrastrukturen vi er helt avhengig av for å dyrke skytesporten. Det er en selvfølge at våre anlegg skal være sikkerhetsmessig i orden og også svare opp de gjeldende miljøkrav og de som måtte komme.

Jeg har stor tro på at våre fire organisasjoner, på anleggsområdet, må samarbeide ennå tettere i tiden som kommer.

Det er svært gledelig at NSF, Skiskytterne og DFS i Midt-Norge nå har fått godkjent bygging av innendørsanlegg i Granåsen Skianlegg. Dette er et strålende eksempel på godt samarbeid mellom våre skytterorganisasjoner. Her kan 80 skyttere samtidig skyte på 10 eller 15 m. 50 m med 20 skyttere samtidig. Vi må ha flere slike fellesinitiativer.

Et godt samarbeidet på alle nivå i NSF, DFS,NJFF,NSSF gjør oss i alle fall fire ganger så sterke og vi vil i stor grad være i førersetet og påvirke i pågående prosesser slik at skytter-Norge vil fortsette å høste edle metaller i OL, VM og EM.

Jeg vil på vegne av Det frivillige Skyttervesen gratulerer dere med 75 års jubileum den 5. juli i år og ønske dere lykke til med det 60. forbundsting.