Oppdatering om jubileumsboken og øvelser som ikke er tilknyttet ISSF

Norges Skytterforbund har fått kritikk for at jubileumsboken som ble publisert i forbindelse med Forbundstinget 2021 ikke inneholder historien om feltpistol i Norge. NSF kan også få kritikk for at jubileumsboken ikke inneholder historien om andre øvelser som ikke er tilknyttet ISSF, slik som Nordisk Trap, Fitasc Sporting, PPC og Engelsk Sporting. Jubileumsboken er først og fremst historien knyttet til ISSF og forbundets utvikling.

NSF tar denne kritikken på største alvor. Selvsagt fortjener våre øvelser som ikke er knyttet til ISSF også sin historiske dokumentasjon. NSF ønsker derfor å lage en bok til som omhandler historien til disse øvelsene med sine rankinger i jubileumsåret.

For å få til dette må vi ha stoff vi kan bygge boken på. Vi har tidligere her på våre nettsider skyting.no, i Skytternytt, på våre Facebooksider, e-poster, kretsledermøter og så videre etterspurt bilder og tekster vi kan benytte.  Det har kommet svært lite. Det som har kommet er etter direkte henvendelser fra NSF sentralt. Skal vi få til denne boken må vi ha MYE større engasjement fra medlemmene.

Vi ønsker at denne boken som skal omhandle historien til øvelser som ikke er tilknyttet ISSF skal ha meget god kvalitet. Det krever engasjement og tid. NSF setter nå ned en redaksjonskomité for boken som vil bestå av to representanter for feltpistol, en for Nordisk Trap, en for PPC og en for Fitasc Sporting. Komiteen vil bli ledet av president Håvard Larsen. Vi kommer tilbake kommende uke med hvem som inngår i redaksjonskomiteen. Målet for arbeidet vil være å få produsert denne boken innen jubileumsåret 2021.

Vi oppfordrer igjen alle som har bilder, tekster og historier innen disse øvelsene som kan danne grunnlag for en god historiefortelling å sende dette til NSF, via webredaktør Haakon Stensrud på e-post haakon.stensrud @ skyting.no