Intervju med NSFs nye generalsekretær Per Iversen

Per Iversen tiltrådte som ny generalsekretær i Norges Skytterforbund 1. februar, etter 7 år som generalsekretær i Bowlingforbundet. Per har nå vært rundt tre måneder i stillingen og vi synes det derfor er naturlig å høre litt om hans erfaringer og tanker som NSFs generalsekretær så langt.

Hvordan har den første tiden vært som ny daglig leder hos NSF?
Den har vært meget spennende og interessant, med mye nytt å sette seg inn i. Jeg har jo ingen erfaring fra skyting tidligere, utover Skyttermerket under førstegangstjenesten. Jeg har møtt masse hyggelige og dedikerte mennesker som jeg ser frem til å bli bedre kjent med – og ikke minst å treffe fysisk. Det å tiltre en slik stilling basert på hjemmekontor og Teams-møter har vært krevende, og frustrerende. Det faktum at man så langt ikke har kunnet møte medlemmer og utøvere i forbindelse med idrettsaktiviteten, har faktisk vært vanskelig og egentlig ganske leit for meg personlig. Jeg ser virkelig frem til at denne situasjonen forhåpentligvis vil endre seg i tiden frem mot sommeren. En generalsekretær i et særforbund skal være ut i miljøet; både hos bredde og topp. Forbundstinget som ble avholdt forrige helg oppfattet jeg som positivt og motiverende. Den digitale avviklingen fremstod som vellykket, og både faglige saker og utdeling av priser og hederstegn ble, etter min mening, gjennomført på en god måte. Jubileumsfilmen har fått en god mottagelse, og den flotte jubileumsboken – som jeg allerede selv har lest med stort utbytte – er nå på vei ut i posten til alle klubber. Vi har også fått tilbakemelding om at jubileumsboken gjerne skulle hatt mer om historien til øvelser som ikke er tilknyttet ISSF, og det satser vi på å løse innen året er omme.

Hvilke områder ønsker du spesielt å fokusere på fremover?
Utover det å bli bedre kjent med organisasjonen, og aktiviteten, synes det ganske åpenbart at jeg bør bruke mye tid på anleggsmuligheter og miljøutfordringer fremover. Det er flere spennende anleggsprosjekter som må følges opp – blant annet i Granåsen, Lørenskog og i Østfold. Her vil NSF kunne få tilgang på flotte anlegg om alt går som planlagt. Disse mulighetene krever selvsagt mye arbeid, både fra administrasjonen og Forbundsstyret. Samarbeidet med det nyvalgte styret blir selvsagt viktig, og noe jeg ser frem til. Av største viktighet blir også vårt arbeid rundt miljøspørsmål. Også her vil styret ha en viktig rolle, sammen med deler av administrasjonen, ikke minst Arild Groven som fortsetter hos NSF som rådgiver, noe jeg setter stor pris på. Den øvrige administrasjonen har jeg også fått et godt inntrykk av. Den består av flinke og dedikerte medarbeidere, og sammen er jeg sikker på at vi skal kunne bidra til videreutvikling på en rekke områder; til beste for våre klubber og medlemmer.

Noen ambisjoner og målsetninger som du ønsker å dele med medlemmer og klubber?
Ambisjonene for Toppidretten er høye, og jeg deler selvsagt disse – veldig morsomt og inspirerende at NSF har flere klare medaljekandidater i det kommende OL. Samtidig er bredden viktig for meg, og jeg håper å kunne bidra til at stadig flere utøvere, i alle aldre, ønsker å skyte hos oss. Paraidretten ligger dessuten mitt hjerte nært, og jeg har en ambisjon om at NSF skal oppleves som det særforbund som arbeider best med Para-aktivitet, på alle nivåer. Her gjør vi allerede mye bra, og denne utviklingen skal absolutt fortsette; det er min klare målsetting. Gode arrangement er også avgjørende, på alle nivåer. I den forbindelse skal vi selvsagt ha en målsetning om arrangere et førsteklasses EM Luft 2022 i Vikingskipet. Det blir spennende. EM vil også være en fin mulighet til å tiltrekke oss sponsorer og samarbeidspartnere. På dette området har jeg selvsagt også ambisjoner. Vi bør absolutt kunne være en interessant samarbeidspartner for næringslivet. Her er det etter min mening et potensial som NSF så langt ikke har fått ut.