Dommeroppdateringen 2021 er utsatt

Dommeroppdatering 2021
Dommeroppdateringen for 2021 er utsatt. Ettersom OL i 2020 ble utsatt har det ikke kommet noen endringer i konkurranseregelverket fra ISSF. Det er usikkert når det kommer.
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2021 vil få forlenget sin lisens. Hvis man sjekker sin idretts-cv vil det fortsatt stå 2021, men lisensen vil være gyldig helt til et nytt dommeroppdateringskurs er gjennomført.

Det blir sendt ut informasjon til alle dommere, klubber og kretser om oppdateringen når reglementene er klare.

Generelt om dommeroppdatering
Alle dommere må hvert 4. år gjennomføre et oppdateringskurs. Oppdateringskursene finner sted flere steder i landet året etter de Olympiske Leker (sommer). Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering.

Dommere som ikke gjennomfører oppdateringen innen 31.12 samme kalenderår vil ikke lenger kunne praktisere som dommere og vil bli strøket fra dommerregisteret. Om man da ønsker å gjenoppta dommervirksomheten må man gå et nytt dommerkurs.