Protokoll fra NSFs styremøte 11. mai 2021 er nå tilgjengelig

Protokoller fra møter i Skytterforbundets styret legges ut fortløpende her på skyting.no når de er godkjente for publisering.

Protokollene har blitt publisert jevnlig siden 2013, men fra og med mars 2021 oppsummerer vi også hver møteprotokoll i stikkordsform som nyhetsartikler på forsiden av skyting.no.

Stikkord fra Protokoll FS-møte 1/21-23, 11. mai 2021:

Det nyvalgte Forbundsstyret avholdt sitt første formelle styremøte tirsdag 11. mai.

  • Nye styremedlemmer fikk tildelt ansvarsområder etter interesse og kompetanse
  • Ikke tingvalgte medlemmer av Breddeidrettskomiteen ble godkjent. Navn vil offentliggjøres på skyting.no senest 20. mai.
  • Fysisk, utvidet kretsledersamling vil arrangeres i begynnelsen av november; 5. – 7. Informasjon om innhold og gjennomføring av denne viktige samlingen vil komme noe senere.
  • E-sport vil det ikke arbeides med inntil videre. NSF sin holdning til opptak av mulig opptak av E-sport Forbundet utsettes til høsten.
  • Det arbeides videre med å få inn flest mulig svar på Anleggskartleggingen, med påfølgende analyser av besvarelsene.