Høring – Nasjonale rifleregler 2022 – Svarfrist 30. juni!

Norges Skytterforbund ved Teknisk Komité (TK) vil gjerne ha innspill vedrørende NSFs Nasjonale Regelverk for Rifle. Det er ytret ønske fra flere hold om en gjennomgang av dette regelverket.

TK vil derfor gjerne ha din tilbakemelding slik at vi kan få laget et fungerende regelverk. Mye av det som gjelder i dag, er meget gammelt, og som resten av samfunnet går verden videre og ting utvikler seg.

Spørsmålet blir da om dagens regelverk fortsatt er aktuelt eller om vi trenger å tenke nytt. Det som er mest aktuelt for Rifle er regelverket for skyting på 15 meter. Her er det mange som mener mye, og TK vil derfor gjerne høre hva du mener. Komiteen er helt åpne for alle innspill og det er ingen begrensninger i utgangspunktet. Man vil i denne omgang ikke se på klasseindeling, slik at forslag til nye øvelser må ligge innenfor gjeldende regelverk for ungdom, junior, senior og veteran.

  • Er skivene for store
  • Er programmene fortsatt aktuelle
  • Er skytetidene fortsatt aktuelle
  • All skyting foregår stående. Hva med ligg og kne
  • Forslag til nye øvelser
  • Hva med rekruttering
  • Hva med utstyrsreglement (skytedress, rifle, etc)
  • Annet

TK vil gjerne ha tilbakemeldinger til e-postadresse: teknisk-komite @ skyting.no innen 30.juni 2021.

Komiteen vil så gjennomgå innspill og sende ut et forslag til høring etter sommerferien. Vi regner med at vi skal kunne ha et forslag klart til godkjenning i styret i november og som kan gjøres gjeldende fra 1.januar 2022.

Dette høringsbrevet er sendt klubber og kretser og først publisert på skyting.no 8. juni. Du kan sende inn innspill sjøl eller ta opp saken til diskusjon i klubben for evt. å sende inn en felles uttalelse.