Våpenlov og behandlingstid for våpensøknader

En saksbehandlingstid for erverv av våpen på 6 måneder er uakseptabel, men det tar nok tid før politiet har det nødvendige verktøy for å kunne forvalte dette på en god måte.

Justisdepartementet og politidirektoratet (POD) inviterte tidligere denne uken til et digitalt møte med skytterorganisasjonene, hvor temaet var ny våpenlov og våpenforskrift gjeldende fra 1. juni 2021.

Norges Skytterforbund hadde til møtet spilt inn noen konkrete problemstillinger knyttet til tolkning/praktisering av regelverket, blant annet dette som går på politiets hjemmel til innsyn i medlemslister. Det ble ikke tema på møtet, da POD til høsten vil komme med et rundskriv som vil klargjøre formelle forhold i regelverket.

Det vil imidlertid bli innført digital behandling av våpensøknader fra 1. september 2021, noe som betyr at det endelig blir slutt på papirsøknader med «gjennomslag». Elektronisk søknadsskjema vil kunne lastes ned fra politiet.no.  Selve saksbehandlingen vil likevel en stund fortsatt være manuell, og saksbehandlingstiden vil dessverre ikke bli kortere nå.

Det er 68,4 årsverk som arbeider med våpensaker i distriktene og det behandles årlig rundt 65 000 søknader.

Arbeidet med videre digitalisering vil skje i etapper og løsningen er planlagt fullt operativ høsten 2024.

Først ute vil være behandling av søknad om jaktvåpen, da dette er lettest rent teknisk. Når man søker, vil en robot foreta bakgrunnssjekk og søk mot jegerregisteret.

Hvis ok, opplyser POD at man skal kunne få innvilget søknad i løpet av 5 minutter. Det vil også komme tilsvarende løsninger for sportsvåpen.