NM Nordisk Trap – tekniske utfordringer med deltagerinformasjon

I forbindelse med påmelding og deltagelse i helgens NM Nordisk Trap i Sannidal er det noen deltagere som står oppført uten klubbtilhørighet på lerdue.net. Dette skyldes datatekniske utfordringer i forbindelse med overføring av informasjon mellom ulike dataservere.

Arrangøren har imidlertid validert alle deltagere, og det vil gjennomføres en oppdatering av påmeldingsdata i løpet av fredag kveld. Dette vil bety at alle deltagere vil stå oppført med korrekt klubbtilhørighet på leirdue.net senest lørdag morgen.