Norge deltar ikke i Junior-VM 


Toppidrettskomiteen vedtok enstemmig søndag kveld at Norge ikke deltar i årets junior-VM i skyting i Peru i september/oktober. Vedtaket var i tråd med innstilling fra sportssjef, som ikke finner det forsvarlig med deltakelse på grunn av den pågående koronapandemien. 

– Vi anerkjenner utøvernes ønske om deltagelse og behov for internasjonal matching og motiverende opplevelser. Vi beklager derfor at vi ikke finner det forsvarlig å reise til Peru for å delta i dette mesterskapet, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Avgjørende årsak til at ingen norske utøvere får reisetillatelse er smittesituasjonen i Peru og de økte smittetallene globalt på grunn av Delta-varianten av koronaviruset. Her er viktige utdrag fra administrasjonens kartlegging av eventuell deltakelse;

Vaksine 

I Norge er 36 % av landets voksne befolkning fullvaksinert. Tallet for Peru er 17 %.

Smittetall, koronadødsfall og hospitaliserte 

Folketallet i Norge er 5,3 millioner mennesker og i Peru 32,5 millioner mennesker. Peru har altså omtrent seks ganger større befolkning. Dette tallet benyttes i redegjørelsen.

140 704 mennesker er bekreftet smittet av korona i Norge pr. 08.08.21. Tallet for Peru er 2 124 128 tilfeller. Korrigert for folketall er dette 2,5 ganger høyere enn Norge.

Siden starten er 804 koronadødsfall registrert i Norge. Korrigert for folketall skulle tilsvarende tall for Peru rent matematisk vært seks ganger høyere, altså 4824 koronadødsfall. Korrigert for 2,5 ganger høyere smittetall ville tallet vært 12 060 dødsfall.

Men tallet for Peru er i stedet 196 873 koronadødsfall, som er 16 ganger høyere etter korrigering for både folketall og oppgitt smittetall i denne perioden. Dette antyder et klart misvisende forhold mellom tallet oppgitt for smitte og tallet oppgitt for dødsfall. Årsaken til de høye dødstallene har selvsagt mange årsaker, men det er uansett grunn til å tro at oppgitte smittetall er langt høyere enn oppgitt. Vi ser nærmere på dette;

 • Sist uke ble 2839 nye nordmenn registrert smittet av korona etter en liten oppblomstring her hjemme siste måned. Korrigert for folketall skulle det gi 17 034 tilfeller i Peru, dersom forholdene hadde vært like. Men Peru har faktisk kun 12 735 nye tilfeller og isolert sett virker dette som landet har bedre kontroll enn Norge.
 • Sist uke døde 5 mennesker i Norge av korona. Samtidig ble 520 koronadødsfall registrert i Peru. Det utgjør 4,08 % av smittetallene, mens det for Norge er 0,18 % av smittetallene. Dette rimer ikke. Smittetallene i Peru er altså kun ¾-deler av Norges smittetall, mens dødstallene er 17 ganger høyere etter korrigering for folketall.
 • Tallene for siste måned viser samme bilde. Smittetallene for Peru og Norge er omtrent helt like korrigert for folketall. Det dør kun 8 mennesker av korona i Norge i denne perioden, som omregnet skulle gitt 48 dødsfall i Peru. Men tallet er 3643 koronadødsfall siste måned, som er 76 ganger høyere enn Norge etter korrigering for folketall. Dette antyder sterkt at reelle smittetall i Peru er langt høyere enn oppgitt.
 • En statistikk som kan bekrefte dette er antall innlagte på sykehus på grunn av korona i de to landene. I Norge er tallet 30 pr. 08.08.21. Korrigert for folketall skulle det gi 180 innlagte i Peru. Men tallet er 4 777 hospitaliserte. Det er 26 ganger høyere enn Norge etter korrigering for folketall.

Vår konklusjon ut ifra statistikken er at smittetallene i Peru helt siden starten av pandemien er vesentlig underrapportert og at dette også er tilfelle for de ferskeste tallene tilgjengelig. Det er all mulig grunn til å tro at pandemien ikke er under kontroll, slik en første kikk på smittetallene kan gi et uttrykk for. Smittetallene i Peru har vært synkende i en periode i sommer, men flatet ut før helga og viser stigende trend siste dag.

PS! Et panel av peruanske og internasjonale eksperter konkluderte med en enorm underrapportering av koronadødsfall 01.06.21 og økte dødstallene for Peru fra 69342 til 180 764.  Det gjorde automatisk Peru til landet i verden med største koronadødstall. Tilhørende smittetall for samme periode ble ikke korrigert.

Så sent som 25.april uttalte akuttlege i Leger uten grenser, Michael Jaung til VG at sykehusene i Huaura-provinsen, nord for Lima, var overfylte med mangel på intensivplasser og oksygentilgang, og at situasjonen var lik i alle provinser. Dette var midt i den siste smittebølgen i Peru. Personer reiste timesvis i jakt på ledig sykehusplass ifølge legen. Ifølge en norsk professor hadde helsevesenet i Peru kollapset på dette tidspunktet. Situasjonen bedret seg i etterkant av denne smittebølgen, men myndighetene i Peru frykter en ny bølge.

Vi konkluderer med en redusert tillit til peruanske myndigheters kontroll og håndtering av koronaviruset, og at oppgitte smittetall ikke er reelle.

Utvikling 

Smittetall i USA har tilsynelatende vært retningsgivende for utviklingen i andre land både i Nord- og Sør-Amerika. USA opplever akkurat nå en enorm økning i smitte og 83 % av de nye tilfellene er av Delta-varianten (den indiske varianten). Alfa, Beta, Delta og Gamma er de fire variantene av koronaviruset som betegnes som varianter av betydning av WHO, med Delta som den klart skarpeste varianten globalt akkurat nå. Delta smitter raskere enn opprinnelig virus og selv fullvaksinerte har større sjanse for å bli smittet i følge eksperter.

22.06.21 hadde USA kun 11 000 smittede pr. dag, mens tallet sist uke er gjennomsnittlig 108 000 pr. dag. På en drøy måned er tallene 10-doblet og eksperter frykter januartall de kommende uker. I den første uka av 2021 ble gjennomsnittlig 250 000 amerikanere smittet daglig.

I Peru har Delta ennå ikke fått fotfeste. 81 % av tilfellene i Peru er den såkalte Lambda-varianten sist uke. Dette er en variant som kun står som variant av interesse på WHOs liste, men kunnskapen om varianten er fortsatt liten. Foreløpig forskning viser uansett at Pfizer og Moderna er mindre effektive mot Lamba enn mot det opprinnelige viruset Alfa. Lambda har bredt seg stort sett i Sør-Amerika etter at den først ble oppdaget i Peru for ett år siden, men i takt med stadig økt reising globalt har varianten denne sommeren spredt seg til totalt 40 land.

TV2 kunngjorde 02.08.21 at første tilfelle av Lambda var registrert i Norge. Sverige har 3 tilfeller. FHI uttalte at de ikke vektlegger dette vesentlig akkurat nå, fordi de mener Delta er en farligere variant, i tråd med WHOs listeføring.

Dette er uansett ikke gode nyheter for Peru, som selv uten Delta som dominerende variant, har blant de aller høyeste koronadødstallene i verden målt mot folketallet. Hva skjer hvis Delta tar grep i Peru? Dette er et relevant spørsmål da vi vet at Peru har åpne grenser, fordi økonomien i landet er helt avhengig av dette. 17.07.21 ble det bekreftet at landet allerede har 15 tilfeller av Delta bekreftet i landet. Peruanske myndigheter frykter en ny stor smittebølge og har uttalt at de håper å få vaksinert minimum 50% av befolkningen før det skjer. Tallet nå er 17 %. Men 50 % er ikke nødvendigvis nok. USA har i dag 50,72 % av den voksne befolkningen vaksinert og opplever altså en enorm økning i smittetallene siste tre uker på grunn av Delta.

Samtidig frykter også enkelte forskere at spredning av Lambda-viruset til andre land kan føre til stor smitteøkning, selv om altså Delta-viruset ennå vurderes som farligere.

Noen øvrige forhold 

 • UD fraråder alle reiser til land utenfor EU/Schengen som ikke anses som strengt nødvendig. Det kan ikke deltakelse i junior-VM sies å være, selv om sportslig utbytte av deltagelse kan være positivt.
 • Smitteøkning globalt virker også vesentlig negativt på konklusjon. Utøvere fra mellom 50-100 land skal sames i Peru – alle med ulik tilnærming til smittevern. Dette kommer i tillegg til situasjonen i arrangørlandet.
 • Risiko for smitte eller karantene i Peru anses som høy, og kan dermed gi store konsekvenser for den enkelte utøver/trener, samt stor økonomisk konsekvens.
 • Vi har ingen mulighet for å skape egen smitteboble med leiebiler, AirBnB etc, som i EM i Osijek, men må følge arrangørens opplegg. Vi har ingen tillit til at ISSF kvalitetssikrer en tilfredsstillende smittevernprotokoll, da de tidligere i år har vært langt unna dette. Foreløpige planer fra arrangør anses ikke som å være gode nok.
 • Vi anser det som ikke forsvarlig at unge utøvere i junioralder kan risikere sykdom og/eller karantene med forlenget opphold i et land som Peru. Dette er personlig svært belastende og samtidig oppleves helsevesenets kvalitet og kapasitet ikke tilfredsstillende.
 • Avstand Norge-Peru er stor og åpner ikke for å kunne gi nødvendig bistand hvis en uønsket situasjon oppstår.
 • Flysituasjonen er prekær. Flere europeiske land melder om samme utfordringer med å finne flyselskap, flyplasser og land som tillater frakt av våpen på grunn av strengere retningslinjer, samt at antall flyavganger er svært begrenset på grunn av pandemien. Flyruter blir dermed krevende med flere mellomlandinger og flyprisene er også økte, med mindre muligheter for avbestillinger.
 • Avgjørelsen er i tråd med samfunnets interesser om å begrense smitte.
 • Avgjørelsen skiller seg ikke ut i forhold til de tilbud som gis andre unge idrettsutøvere i andre idretter i Norge. Alle idretter har vært svært restriktive med å sende ut juniorer til samlinger eller konkurranser utenlands i hele koronaperioden.

Vi ønsker nå å finne andre muligheter for å samles og/eller konkurrere hjemme og i land med betydelig lavere smitte og større nærhet. Dette for å gi våre beste juniorer motiverende opplevelser og mulighet for nødvendig konkurransetrening. Vi kommer tilbake med informasjon om dette senere.

Alle spørsmål eller kommentarer til vedtaket rettes til sportssjef Tor Idar Aune på mobil 908 47 231 eller på mail til tori @ skyting.no.