Last ned presentasjon fra åpent videomøte om #tilbaketilidretten her!

Mye tyder på at norsk idrett endelig åpner igjen for fullt! For å markere dette har Norges Idrettsforbund satt i gang kampanjen #tilbaketilidretten. Norges Skytterforbund samarbeider med Idrettsforbundet om kampanjen og vi inviterte til en digital “åpen time” på Microsoft Teams mandag 30. august fra klokken 19:00 til 20:30 der man blant annet kunne lære mer om både kampanjen og andre tiltak som kan få i gang aktiviteten igjen.

Kampanjen er ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten, foruten gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv. Målsetningen med kampanjen er at idretten i 2022 skal ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av koronapandemien.

Norges Skytterforbund samarbeider med Idrettsforbundet om kampanjen #tilbaketilidretten og oppfordrer alle våre klubber til å sette av tiden rundt 25. september til en åpen dag i klubbens regi der nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres.

Som en del av kampanjen inviterte NSFs administrasjon til en digital “åpen time” på Microsoft Teams mandag 30. august fra klokken 19:00 til 20:30 der man kunne lære mer om klubbutvikling, dommer- og trenerutdanning, støtteordninger, paraskyting, arrangementer for barn og unge, med mer!