Reisebrev fra klubbesøk i Trøndelag

Foto: Fra besøk hos Røros pistolklubb, fra venstre: Bent Ove Kjelsbergs, Ronald Rønning, Ole Åsvold, Gyda Winther og Martin Løvø.

Vår klubbutvikler Wenche Horten er endelig på reise igjen for å besøke klubber landet rundt og har nå i september vært på besøk hos klubber i Trøndelag sammen med NSFs integreringskonsulent Gyda Winther.
Tekst og foto: Wenche Horten

Endelig, denne dagen har jeg ventet lenge på – å kunne ha muligheten til å reise fysisk ut til klubber på besøk! Under pandemien har det blitt stort sett bare videomøter med klubber, og det er jo vel og bra det, men et fysisk møte med klubbene er virkelig så mye bedre.

Denne turen reiste jeg sammen med NSFs integreringskonsulent Gyda Winther, som blant annet jobber med å tilrettelegge for skyting for funksjonshemmede – paraskyttere – for forbundet.

Vi reiste først for å besøke Røros Pistolklubb, og jeg må si jeg ble mektig imponert over hva de har fått til i denne klubben siden jeg var der sist. Det har blitt en ny giv i klubben, og de har gått fra å ha noen få rekrutter til å rundt 20 nye unge skyttere, som er helt fantastisk. I tillegg er det flere i klubben som skal ta dommerkurs og benytte seg av våre digitale e-læringskurs som trenerattest, rent idrettslag og klubbens styrearbeid i praksis, og de tenker også å benytte seg av NSFs trenerpool.

I tillegg jobber de med å få på plass en utendørsbane, samt at de har fått til å arrangere treninger for skoleelever. Skyting er ansett som veldig bra for elever med konsentrasjonsvansker, og dette tiltaket har blitt tatt godt i mot.

På Røros møtte vi også Kristoffer Stolt, en paraskytter med klassifisering, og med ønske om å fortsette å skyte. Dessverre er situasjonen her i likhet med mange andre klubber, at anlegget ikke er tilrettelagt for paraskyttere. Nå starter en prosess med å se på mulighetene for å tilrettelegge dette, det er ingen tvil om at engasjementet, ønske og kunnskapen om å tilrettelegge videre for paraskyting er tilstede på Røros.

– Her på Røros er vi opptatt av å utvikle klubben videre slik at vi får en god bredde. Den siste tiden har vi satset på rekrutter, paraskyting og samarbeidsprosjekter med skolen. Vi har fått masse gode tips og råd til videre klubbutvikling og takker for super veiledning av dyktige Wenche og Gyda, fortalte leder av Røros pistolklubb oss etter endt besøk.

I det hele tatt har Røros Pistolklubb mange gode planer og jeg gleder meg til å følge med videre.

Trondhjem Pistolklubb
Etter å ha vært i Røros dro vi videre til Trondheim, og også i Trondhjem Pistolklubb er det uten tvil et høyt engasjement og en vilje for å tilrettelegge for paraskyttere. Det er en utrolig gjeng som har svært store planer for klubben, og ønsker å få et bredt spekter av medlemmer, også med tanke på rekruttering av yngre skyttere. Jobben de tillitsvalgte i klubben legger ned for aktivitet er ikke annet enn imponerende! Vi gleder oss til å se fortsettelsen,

Det skal også sies at fagansvarlig for paraskyting i Trøndelag Idrettskrets, Per-Einar Johannessen var tilstede hos Trondhjem PK, og var svært behjelpelig på flere områder. Han var også imponert, og luftet mange tanker og ideér for videre arbeid i idrettskretsen. Med andre ord er det bare å følge med, for det skjer mye fremover!

Vi takker for fantastiske besøk, og det er utrolig hyggelig og spennende å få være med å se utviklingen, og også være behjelpelige på flere områder. Vi gleder oss veldig til å se alt som skjer fremover!

Ønsker din klubb å få besøk av klubbutvikleren?

Ta kontakt med Wenche Horten på whorten @ gmail.com. Under et klubbesøk vil dere få mange nyttige tips og verktøy for klubbdrift, og hjelp til planlegging av de tiltakene klubben ønsker å gjennomføre.