NSF arrangerer samlet NM for alle baneøvelser til neste år

Norges Skytterforbund arrangerer samlet Norgesmesterskap i alle baneøvelsene for alle grener på Løvenskioldbanen neste sommer (uke 26 i 2022), umiddelbart etter at NM-veka avsluttes i Skien.

Det har vært et ønske siden sommeren 2017 å arrangere et felles norsk mesterskap for alle baneøvelsene innen Norges Skytterforbund. Imidlertid kom NIF og Norsk Tipping med NM Veka fra 2018 med tilbud om TV-dekning på NRK1. NSF hadde ikke kapasitet og kompetanse til å sette i gang med to store nye arrangement samtidig. Dessuten arrangerte NSF Nordisk Mesterskap i alle øvelser inklusiv Nordisk Trap i 2018.

Siden 2017 har det skjedd flere ting, men vi tar frem først og fremst tre forhold:

 • NSF har vært med på NM-veka i 2018 og 2019 med NM Bane Pistol, i 2020 med skeet og OL-trap og i 2021 med skeet og helmatch.
 • NSF har fått tildelt og kommet langt i planleggingen av EM i Luftvåpen på Hamar i 2022.
 • Antall NM-arrangementer har økt og deltagelsen samlet sett har gått ned. Dette skyldes selvsagt også pandemien.

NSF ønsket og ønsker å skape en økt interesse for sportsskyting for å skape enda bedre rammevilkår for den idretten vi er så glad i. Dette krever langsiktig arbeid og mange tiltak. Skytterlandslaget, endret organisasjonsstruktur, søknad om å arrangere internasjonale mesterskap, profilering av topp-skytterne, sette miljø på dagsorden, skyttermesse, norsk representasjon i internasjonale skytterorganisasjoner, deltagelse i NM-veka, og så videre er noen av de langsiktige tiltakene vi gjør. Når så toppskytterne våre står frem og leverer som i Tokyo, gir dette en «boost» og stolthet til hele organisasjonen. I 2021 står sportsskyting frem som sterkere og mer interessant enn på mange år.

NM i silhuettpistol blir en del av et samlet NM for alle baneøvelser på Løvenskioldbanen til neste år. Her fra NM Bane Pistol 2018 i Rogaland.

Dette er veldig bra, men vi kan ikke hvile. NSF har en meget god plattform som gjør at vi i 2022 skal gjøre flere steg for å komme på neste nivå. Ett av disse tiltakene er å legge til rette for å vise hele NSF sin bredde og aktivitet.

NM-veka sommer 2022 vil finne sted i Skien. Den arrangeres i uke 25, fra 22. til 26. juni. Her vil NSF delta med NM i PPC med Farris Sportsskyttere som arrangør, og med NM i Fitasc Sporting på banene i Eidanger der fire klubber i Vestfold og Telemark har gått sammen. Disse øvelsene har ikke finaler. Målet er likevel å få sendetid som viser hvordan disse øvelsene fungerer i lengre dokumentarinnslag som NRK sender mellom sine livesendinger.

Uken etter inviterer så NSF til vår egen «NM-uke» for alle ISSF-baneøvelsene, fra 27. juni til 3. juli 2022. En egen «NM-uke» er noe nytt, og dette må vi skaffe oss erfaring med. Tanken fremover er derfor en kombinasjon av et «fellesarrangement» annethvert år for ISSF-øvelsene (minus øvelser i luftvåpen) og lokale arrangement annethvert år. Dette slik at vi får en erfaring med hva som gir flest deltagere, belastning på organisasjonen, medieoppmerksomhet inklusiv TV-dekning, potensial for sponsorinntekter og så videre.

NM i skeet blir en del av et samlet NM for alle baneøvelser på Løvenskioldbanen til neste år. Her fra NM-veka 2021 i Sarpsborg.

Øvelsesprogrammet i 2022 er besluttet når det gjelder hvilke øvelser, men ikke eksakte tidspunkt i løpet av uken for hver øvelse. Planen er å holde mesterskapet for alle klasser både for paraskyttere og funksjonsfriske.

En overordnet foreløpig oppstilling er som følger:

 • Lerdue:
  • OL Trap 02. – 03.juli
  • Skeet 02. – 03.juli
 • Pistol:
  • Fripistol (50M) 27. juni
  • Grovpistol 28. juni
  • Standard 29. juni
  • Hurtig fin/grov 30. juni
  • Finpistol (Sportspistol) 01. – 03.juli
  • Silhuettpistol 01. – 03.juli
 • Rifle:
  • 300M (3 øvelser) 27.-29.juni
  • 50M (liggende) 28.juni – 01.juli
  • 50M (match) 30.juni – 03.juli
 • Viltmål:
  • 40 MIX (50M) 02. – 03.juli
  • 30+30 (50M) 02. – 03.juli

NSF har diskutert flere mulige arrangementssteder: Bodø, Steinkjer/Levanger, Lånke, Ørland, Oppdal, Terningmoen/Rena, Farvannet/Kristiansand/Grimstad, Åsane og Løvenskioldbanen.

Paraøvelser blir også en del av et samlet NM for alle baneøvelser på Løvenskioldbanen til neste år. Her fra NM-veka 2021 i Sarpsborg.

Vi har konkludert med at arrangementet i 2022 blir på Løvenskioldbanen, basert på følgende:

 • Løvenskioldbanen er den eneste banen NSF eier.
 • Banen er den eneste hvor vi vet at vi kan arrangere alle OL-øvelsene uten store investeringer.
 • Banekapasiteten er stor nok til å klare ett sted mellom 2 og 3.000 starter på syv dager.
 • Det er ønskelig at første gang vi arrangerer denne «NM-uken» at den avholdes på et sted med enkel tilgang for sentrale media som NRK.

NSF vil være ansvarlig totalarrangør, med lokale klubber tilhørende på Løvenskioldbanen som tekniske arrangører for de ulike øvelsene.

Som følge av det totale omfanget av hele arrangementet: antall deltagere og antall øvelser, logistikk, media og så videre – har NSF nedsatt en hovedkomité som vil ha ansvar for planlegging, økonomi og gjennomføring av NSF NM-uke 2022. Denne komiteen består av:

 • Håvard Larsen, komiteleder – president NSF
 • Morten Støen – daglig leder NSF Løvenskioldbanen AS
 • Liv Kavli – nestleder, Breddeidrettskomiteen
 • Per Olav Kallestad – frivilligansvarlig, EM Luftvåpen 2022
 • Per Iversen – generalsekretær NSF

Mer info og oppdateringer om neste års samlede NM vil bli publisert på NSFs kanaler i tiden fremover.

NM i viltmål (50m) blir også en del av et samlet NM for alle baneøvelser på Løvenskioldbanen til neste år. Her fra NM i 2019.